Page 10

Suomen Merenkulku 1 | 2017

G Besättningen stannar kvar för att prata i Vekaras mäss efter middagen. Kocken Olli Huvinen siktar på en sjökaptensexamen. För praktikanten Timo Eriksson erbjuder Saimen nya upplevelser. Befäl Jukka Riikonen är nöjd med besättningen. 10 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART Varkaus eller Kuopio. På returresans havssträckor bestäms Vekaras trafi k av frakten. När lasten byts måste lastrummet alltid tvättas. – Omkring 70–80 procent av Vekaras trafi kering sker på havet. FRÅN BRYGGAN TILL MÄSSEN Mörkret sänker sig tidigt i november och från Vekaras kommandobrygga går befäl Jukka Riikonen ner i mässen. Fartyget har stått en dag i Nyslott innan det åker till Siilinjärvi. Kocken Olli Huvinen lyfter ut en rövarstek som fått stå länge i ugnen och den underbara doften fyller mässen. Han har precis fått veta att han antagits till mångformsutbildningen till sjökapten vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola. Han har redan en vaktstyrmansexamen. Uppgifterna som kockdäckvakt ger honom nödvändiga havsdagar för praktiken. Han är nöjd med sitt jobb på Vekara. – Man får erfarenhet från en lite annorlunda sjöfart, konstaterar Huvinen. På väggen i mässen sitter det en sjökarta över Vuoksens vattendrag. – På Saimen fi nns det säkert tusen kilometer djupleder, funderar Riikonen. Vid bordet i mässen på Vekara konstaterar man att Finlands insjöar, framför allt farlederna på Saimen, utnyttjas minimalt jämfört med Europas insjöar. Vekara möter tyska och holländska fartyg på Saimen. Många av dem har rysk besättning. Från Ladoga och Onega importerar man virke på fl odbåtar. Mopros fartyg Helga, Tyrsky och Parkko transporterar också virke på Saimen. KANALEN UTVECKLAS Vekara har seglat i rederiet Mopros fl otta sedan det byggdes 1983. Fartyget är speciellt konstruerat för Saimentrafi k, även om bara en tredjedel av de årliga sjömilen körs på Saimen. Det är lika långt som den tillåtna maxlängden på Saima kanal, dvs. 82 meter. Fartyget kör 30 000–35 000 sjömil per säsong. Fram till mitten av november hade Vekara kört ett tjugotal laster på kanalen under den gångna säsongen. –Vi kör 60 000–70 000 ton gods genom kanalen varje säsong, berättar Riikonen. I framtiden kan det hända att större fartyg och tyngre laster slipper igenom Saima kanal. Trafi kverket utreder som bäst möjligheterna att förlänga slussarna och höja vattenytan. En förlängning av de 85 meter långa slussarna med elva meter och en höjning av vattenytan med tio centimeter skulle släppa in många fl er fartyg som idag trafi kerar på Östersjön. • Olli Huvinen och Timo Eriksson stannar till för att mäta sina krafter innan de återgår till arbetet. G Bakom Jukka Riikonens rygg i mässen syns en sjökarta över Vuoksens vattendrag. G Ett speciellt möte på Saimen. BILD: J.P. PESONEN


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above