Page 9

Suomen Merenkulku 1 | 2017

TEXT OCH BILDER: SIRPA SUTINEN Vekara kör från Saimen till Skärgårdshavet Insjötrafikering har sina utmaningar. G Skepparen Jukka Riikonen och vakten Joni Pulliainen på Vekaras däck en novemberkväll i Nyslott. FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 9 Nyslottsrederiet Mopro Oy:s fraktfartyg MS Vekara slog av maskinerna i mitten av januari. Vekara trafikerar från Saimens sjöhamnar via Saima kanal till Skärgårdshavets kusthamnar, men gör ett vinteruppehåll i sin hemmahamn i Nyslott under den värsta isvintern. Saima kanal öppnar igen i slutet av april. Trafikeringssäsongen på Saima kanal brukar fortsätta till slutet av januari. I vinter stängdes kanalen två veckor tidigare än vanligt på grund av renoveringen av de nedre portarna i Mälkiä sluss. VINTERUPPEHÅLL – Under vintersäsongen är det bra att göra underhåll och större reparationer, berättar Vekaras befäl Jukka Riikonen. En del av besättningen fortsätter att arbeta på fartyget även under driftstoppet och en del har permitterats. Under vinteruppehållet kan man också utbilda sig och gå kurser. – Rederiets policy är att om man får tag på kompetenta män så försöker man också behålla dem. Vekara har åtta fast anställda och två visstidsanställda praktikanter. Fartyget kör med en fem man stark besättning som kör sex-sex-vakt. Befälet tar också vakten. På grund av de speciella kraven som trafikområdet ställer är det svårt att hitta nya styrmän. – För att få lotsbefrielse måste man uppfylla vissa villkor. Man måste känna till Saimen. Fartygsbefälet och styrmannen har båda dispens från skyldigheten att anlita lots. Dispensen gäller Saimen, Saima kanal, Finska viken och Skärgårdshavet. Lots används bara på den ryska sidan från Brusnichnoe sluss till Vihrevoj fyr. – Lotsbrevet är dyrt för rederiet, men nödvändigt ur affärssynpunkt. Bemanningskraven är annorlunda vid trafik på Saimen än vid havstrafik. – På Saimen kan man enligt bemanningsintyget köra med lättare bemanning, men det har vi inte gjort på Vekara. Vi har två bemanningsintyg, men minskar i praktiken inte bemanningen på Saimensidan. Riikonen har arbetat som befäl på Vekara i fyra år och varit anställd på rederiet i fem år. I SAIMENS LABYRINTER Saimen är som en labyrint och kräver att besättningen har ögonen öppna. – När vi åker från Kuuslahti i Siilinjärvi har vi 500 waypoints framför oss innan vi är ute ur kanalen, säger Riikonen om ruttens särdrag. Saimens smala sjörutter, kanalens åtta slussar och sporadiskt växlande havshamnar erbjuder variation i arbetet. – Den fasta rutten är från Siilinjärvi till Kimito. Från Kuuslahti transporterar vi gruvprodukter: anortosit, eller labradorsten. På vägen tillbaka tar Vekara ofta med sig råvirke från Salo till Bärnäs eller fältspat från Kimito till Viborg. Resten av resan kan lasten bestå av kol från Vysotsky till A


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above