Page 11

Suomen Merenkulku 1 | 2017

Framtiden för Saimens vattenvägar FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 11 Man har trafikerat från Saimen till Finska viken sedan 1856. Vattenvägsnätet skulle än idag kunna ha en viktigare roll i Saimenregionen. Förra året gjordes en utredning om vilken strategisk roll Saimens frakttrafik har för Finland. Utredningen gjordes på uppdrag av Trafikverket och tog bland upp igenom vilken konkurrensfördel som frakttrafiken på Saimen erbjuder. I slutet av oktober förra året anordnade Trafikverket och Vattenvägföreningen i Finland Vattenvägsnätsdagen i Joensuu, där man för att fira Saima kanals 160-årsjubileum diskuterade framtiden för trafiken på Saimen. I januari dryftades trafiken på Saimen på ett seminarium i Villmanstrand. VÄXANDE GODSFLÖDEN Idag står vägtrafiken för 54,5 miljoner ton av det årliga godsflödet i Saimenregionen, tågtrafiken för 11–13 miljoner ton och Saimens vattenvägar bara för 2–3 miljoner ton. Industrin ser fortfarande Saimen som ett konkurrenskraftigt, funktionellt och miljövänligt transportalternativ. – I framtiden skulle Saimen kunna ha mycket mer godsflöden. Man måste informera om transportmöjligheterna som vattenlederna erbjuder och marknadsföra dem bättre såväl i Finland som internationellt. I framtiden skulle man kunna fundera på linjetrafik på Saimen så att olika företag skulle kunna kombinera laster, säger Heli Koukkula- Teixeira, verksamhetsledare för Vattenvägföreningen i Finland. INDUSTRIINVESTERINGAR För närvarande görs det märkbara industriinvesteringar i Saimenregionen. – Transporterna skulle kunna öka med hela två miljoner ton. Det är okej för Saimens vattenleder och Saima kanal, men kan vara tufft för regionens vägnät och järnvägskapacitet. Utrustningen kommer dock att bli gammal de kommande åren och omkring 20 nya fartyg behövs. Rederierna skulle vara beredda att investera, men det skulle kräva minst treåriga avtal med kunderna, säger Koukkula-Teixeira. KANALEN UTVECKLAS Det händer saker även på Saima kanal. Arbetet med att renovera kanalens åtta slussportar har påbörjats och kommer att kosta nio miljoner euro. Det är för närvarande det största vattenledsrenoveringsprojektet. Dagens slussportar är från tiden då den nuvarande kanalen togs i bruk på 1960-talet. Trafikverket har också påbörjat ett planeringsarbete som siktar på att förlänga och utveckla Saima kanals slussar. Planen ska vara klar redan i höst. Byggprojektet skulle kunna starta redan 2019, om staten finansierar det. Renoveringen av Saima kanal beräknas ta 3–4 år och tros kosta 50–60 miljoner euro. • TEXT: SIRPA SUTINEN G En förlängning och utveckling av Saima kanals slussar planeras. BILD: J.P. PESONEN


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above