Page 8

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

Osallisuutta tukevassa toiminnassa etsitään asiakkaalle mieluisaa ja hänen voimavarojaan kehittävää tekemistä. Muutokset päiväaikaisessa toiminnassa –  jako kahteen Etevan päiväaikaista toimintaa kehitetään tulevan Teos- ja Valas-lainsäädännön mukaisesti jakamalla se työelämävalmiuksia edistävään ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Aikaisemmin työvalmennusta on toteutettu samoissa tiloissa ja saman henkilökunnan ohjauksessa kuin päiväaikaista toimintaa. Nyt nämä toiminnot jaetaan eri tiloihin ja eri ohjaajien tehtäväksi. Työelämävalmiuksia edistävä toiminta siirtyy kahden palvelupäällikön vastuulle ja lisäksi heidän apunaan toimii kaksi erikoisohjaajaa, jotka koordinoivat toimintaa Etevan alueella. Tehtävänä on laatia asiakaskohtaiset suunnitelmat, joissa määritellään konkreettisesti asiakkaan työllistymiseen liittyvät tarpeet ja tarvittavat yhteistyötahot, tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien ja alueen sosiaalisen kuntoutuksen sekä etsivän nuorisotyön toimijoiden ja työpajojen kanssa sekä luoda yhteydet alueellisiin yritysjärjestöihin ja yrittäjiin. Osallisuutta tukevassa toiminnassa laaditaan asiakaskohtaiset suunnitelmat, joissa määritellään konkreettisesti asiakkaan mielenkiinnon kohteet ja miten niitä voidaan hänen kanssaan toteuttaa siten, että asiakkaan voimavarat kehittyvät, luodaan yhteistyöverkostoja Etevan ulkopuolisten tahojen, kolmannen sektorin ja kuntien eri toimijoiden kanssa (muun muassa nuorisotoimi, kirjastopalvelut, liikuntatoimi, työväenopisto). Näin luodaan uudenlaisia päiväaikaisen toiminnan malleja, jolloin asiakkaat voivat monipuolisesti hyödyntää yleisiä tiloja ja toimintoja, jotka ovat halpoja tai maksuttomia ja tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Toiminnan suunnittelu on alkanut tammikuussa edellä mainittujen palvelupäälliköiden 8  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017 ja erikoisohjaajien kanssa. Suunnittelussa on luotu selkeät päivämäärät mihin mennessä yksiköiden sisäinen toiminta henkilöstön ja asiakkaiden osalta on jaettu työelämävalmiuksia edistävään toimintaan ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Etevalla on muutama päiväaikaisen toiminnan yksikkö, joissa jaottelua ei tarvitse tehdä, koska ne ovat selkeästi osallisuutta tukevaa toimintaa järjestäviä yksiköitä. Toimintasuunnitelmat ovat yksiköissä tehtynä kesäkuun alkuun mennessä. Tämän jälkeen toiminta käynnistyy toimintayksiköissä ja varsinaisen konkreettiseen toimintaan päästään viimeistään elo-syyskuussa 2017 heti lomien jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisen yksikön työelämävalmiuksia edistävän toiminnan ryhmässä on yksi tai useampi koulutettu työvalmentaja, joka tekee yhteistyötä alueen palvelupäällikön ja erikoisohjaajan kanssa.Tähän Eteva on myös panostanut kouluttamalla halukkaita ohjaajia työvalmentajaksi.  Teksti  Elli Tuomiharju, Era Koivumäki Kuva Tiina Roikonen


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above