Page 4

Suomen Merenkulku 1 | 2017

4 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART Työttömyyskassa Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - JYTK Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki Neuvonta 020 690 871 Puhelinpalvelu 020 690 069 (arkisin klo. 9.00-15.00) Fax 020 789 3872 Sähköposti kassa@jytk.fi Kotisivut www.jytk.fi Arbetslöshetskassan Offentliga- och privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors Telefon service 020 690 069 (mån- fre. 9.00 – 15.00) Infonummer 020 690 871 Fax 020 789 3872 E-post kassa@jytk.fi Hemsida www.jytk.fi Päällystövälitykset – Befälsförmedlingarna VARSINAIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Linnankatu 52 B 20100 Turku kirjaamo.varsinais-suomi@te-toimisto.fi Tero Mäenpää puh 02 95 044 683 ÅLANDS ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅ Nygatan 5 22100 Mariehamn info@ams-aland.fi tel. 018 250 00 Toimisto – Kansli SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTO – FINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND r.y. Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors Avoinna-Öppet ma-to: 9.00 -15.00 pe/fr 9.00 - 14.00 • Asioidessasi liiton toimistolla, soita ystävällisesti ja tarkista että olemme paikalla. • Om du ämnar besöka förbundets kansli, vänligen ring oss först att kolla att vi är på plats. Vaihde/växel (09) 612 2440 office@seacommand.fi etunimi.sukunimi@seacommand.fi fornamn.slaktnamn@seacommand.fi www.seacommand.fi LIITON TOIMISTO – FÖRBUNDETS KANSLI Toiminnanjohtaja – verksamhetsledare Johan Ramsland 040 667 2227 Varatoiminnanjohtaja – Vice verksamhetsledare Avoin Puheenjohtaja/Ordförande Kristian HEISKANEN 050 584 5925 puheenjohtaja@seacommand.fi Varapuheenjohtaja/Viceordförande Kai TERIMAA 0500 891 918 varapuheenjohtaja@seacommand.fi Toimistosihteeri - Kanslisekreterare Marjo Peurala (09) 612 2440 Toimistonhoitaja - Kanslist Jäsenrekisteri ja jäsenmaksuasiat – Medlemsregister och medlemsavgifter Mirjam Tuisku 09 612 2440 SUOMEN MERENKULKU / FINLANDS SJÖFART Toimitus – Redaktion Hietalahdenranta 15 A 3, 00180 Helsinki Sandvikskajen 15 A 3, 00180 Helsingfors Päätoimittaja – Chefredaktör Johan Ramsland


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above