Page 41

Uinti | 2017 No 1

Teksti: Eerika Laalo-Häikiö strategia Päämäärät vuonna 2020 Syyskokouksessa Hämeenlinnassa hyväksyttiin strategiapäivitys 2020. Päivitystyössä kiinnitettiin huomiota erityisesti konkreettisten tavoitteiden asettamiseen. Liittohallitus, henkilökunta ja työryhmät pohtivat strategiapäivitystä eri tapaamisissa miltei vuoden ajan. Aiemman strategian sisältöjä analysoitiin, muokattiin ja tiivistettiin. – Halusimme strategian olevan aito työkalu kaikille liitossa toimiville sekä luonnollisesti myös seuroille. Halusimme kirjata konkreettisia lajikohtaisia tavoitteita sekä muita tavoitteita eurojen ja lukujen muodossa. Laadulliset ja toimintatavalliset tavoitteet ovat myös tärkeitä, sanoo puheenjohtaja Sami Wahlman. Strategian päämäärinä ovat harrastajamäärän kasvattaminen niin lisenssiurheilijoiden kuin harrasteliikkujienkin näkökulmasta, urheilullinen menestys lajikohtaisesti määritetyllä tavalla, kilpailujen kehittäminen tapahtumina, taloudellisten resurssien varmistaminen sekä arvostavat toimintatavat. – Toimintatapojen osalta erityisen tärkeätä on hyvän hallinnon ja eettisyyden varmistaminen kautta linjan. Meillä on myös tärkeä rooli terveyttä edistävän liikunnan toteuttajana ja liikunnallisen elämäntavan synnyttäjänä. Toimintatapojen osalta haluan myös nostaa esille, että tavoitteenamme on kohdata jokainen jäsenseura strategiakauden aikana tavalla tai toisella. Heti tänä vuonna aloitamme lajifoorumit joka lajissa, sekä järjestämme lyhyitä valmentajaklinikoita eri puolella Suomea. Haastankin kaikki mukaan eri tapaamisiin lähellä omaa seuraa, kertoo toiminnanjohtaja Eerika Laalo-Häikiö. Syyskokouksessa strategiapäivitystä kiiteltiin sen konkreettisuudesta. Samalla seurojen edustajat totesivat, että uimaseurojen päivittäinen laadukas työ on kuitenkin se, jonka kautta Uimaliiton strategia toteutuu. – Tästä olen aivan samaa mieltä, koska Uimaliitto olemme me kaikki. Vain yhdessä voimme onnistua, jatkaa Sami. n Halutuin laji huipulla!


Uinti | 2017 No 1
To see the actual publication please follow the link above