Page 36

Uinti | 2017 No 1

OSAAMINEN 36 01.2017 Teksti: Outi Kokko-Ropponen www.uimaliitto.fi/seuroille/koulutus/ Koulutuspolku osaamisohjelman runkona Osaamista lisätään monella eri tavalla ja foorumilla. Vesitaituriksi uimaseurassa, Sinetti- ja Huimaseura laatuprosessit, aluefoorumit, yhteiset toimintamallit ja Pisara-palvelu ovat koulutuksen lisäksi tärkeä osa Uimaliiton osaamisohjelmaa. Uimaliiton koulutuspolku on luotu seurojen toimijoita varten. Polku voi olla yksilöllinen ja sille voi astua eri vaiheista. Tänään se näyttää tältä ja syksyllä se voi näyttää jo joltain muulta. Täydennystä polulle on tulossa ohjaajan ja valmentajan alkutaipaleelle ykköstasolle. Erityisesti lisää osaamista tarvitaan taidonoppimiseen ja sen opettamiseen. Urheilun idea on itsensä kehittäminen ja oman potentiaalin löytäminen ja käyttäminen. Uimaliiton ohjaaja ja valmentajakoulutukset tarjoavat oivan startin ohjaajan ja valmentajan polulle. Tuomari- ja toimitsijakoulutukset täydentävät erinomaisesti valmentajan osaamista ja mahdollistavat vanhempien osallistumisen harrastamiseen. Innostuksen lähteenä voivat olla esimerkiksi jonkun valmentajan innostava esimerkki, oma urheilu-ura, lapsen harrastus, uuden oppiminen tai halu auttaa ihmisiä kehittymään. Motiiveja on moneksi. Osaaminen ei synny vain omasta kokemuksesta, vaan tueksi tarvitaan muun muassa koulutusta. Minustako valmentajaksi, toimitsijaksi tai ohjaajaksi? Valmentajakoulutus on tarpeista lähtevää, yksilöllistä, monipuolista sekä vaikuttavuuteen pyrkivää. Se pohjautuu valtakunnallisiin valmentajakoulutuksen oppimisperusteisiin (VOK) ja ne ovat jaettu Taso I–III-valmentajakoulutuksiin. Ne ovat käytännönläheisiä monimuotokoulutuksia, joissa on lähiopintoja, etätehtäviä sekä oppimista omassa toimintaympäristössä. Pisara-palvelun oppimistila on käytössä kaikissa ohjaaja- ja valmentajakoulutuksissa. Sisältöaihekokonaisuuksia ovat muun muassa lajin opettaminen, ohjaaminen ja valmentaminen, lajin ja eri ikäkausien erityispiirteet ja tarpeet huomioiva suunnittelu ja seuranta, sekä itsensä kehittäminen ohjaajana ja valmentajana. Kilpailutoiminnan koulutuksiin kuuluvat eri tasoiset tuomari ja toimitsijakoulutukset. Taitouinnin tuomarikoulutus alkaa C-tuomarikoulutuksesta, uimahypyissä B-tuomarikoulutuksesta. Uinnissa ja vesipallossa aloitetaan 2. luokan toimitsija/ tuomarikoulutuksella. Lisäksi järjestetään lähettäjä- ja kuuluttajakoulutusta. Vesitaiturit, Vesi- ja Tekniikkaralli, Aikuisten uintitekniikka, Vesijuoksu ja -jumppa sekä HydroBic ovat kaikille lajeille yhteisiä vesiliikunnan ohjaajakoulutuksia, jotka avaavat mahdollisuudet seuran laajalle kurssitoiminnalle ja sitä kautta uusien harrastajien houkuttelemiseksi seuraan. Koulutustilaisuuksia järjestetään valtakunnallisina sekä tilauskursseina. Lisätietoja koulutuksien sisällöistä, ajankohdista ja hinnoista löytyy Uimaliiton nettisivuilta. n Vesi- ja Tekniikkaralli: ”Koulutus oli todella hyvä, ja kouluttaja kerrassaan ihana. Paljon asiaa mutta järkevässä ja omaksuttavassa muodossa, ei pelkkää kalvojen tuijottelua.” ”Erityiskiitos hyville kouluttajille ja heidän luomalleen ilmapiirille. Rento ilmapiiri oli todella iso asia. Kouluttamisen tavalla on suuri merkitys oppimiselle :) Kaksi kouluttajaa paikalla yhtä aikaa elävöittää erittäin paljon opetusta, kannattaa suosia jatkossakin. Tuo osaltaan dialogisuutta koulutukseen. Aivan kerta kaikkiaan hieno kurssi.” Uinnin 2. luokan tuomarikurssi: ”Uinnista aiemmin tietämättömänä ”maallikkona” koulutus oli kokonaisuudessaan oikein hyvä. Tällä pystyy hyvin aloittamaan tuomaritoimintaa lapsen seuran puitteissa. Esitetyt uintiklipit olivat erityisen hyviä, näitä voisi olla lisääkin, kun niistä vaikuttaisi syntyvän mielipiteitä.” ”Hyödyllisin osio minulle oli se, jossa kävimme läpi erilaisia pulmatilanteita ja sitä että miten ne kilpailun johtajana tulisi ratkaista.” Taso I Valmentajakoulutus: ”Kaikki, sillä olen toiminut vajaan vuoden apuvalmentajana. Melkein kaikki oli uutta ja sain runsaasti tietoa kaikesta, jota tulen käyttämään ryhmän harjoituksissani.” ”Omat opit: Kauden ja yksittäisen harjoituksen suunnittelu. Palautteen ja ohjeiden antaminen. Keskustelut pienissä ryhmissä ja koko porukalla olivat antoisia ja niiden kautta koulutuksesta sai paljon irti. Lajitaitojen kertaaminen ja oppiminen. Harjoitussuunnitelman parantaminen, kehittäminen. Vuorovaikutustaito valmennettavan kanssa.” Uimahyppyohjaajakoulutus: ”Hyödyllisintä oli uudet harjoittelumetodit, hyppääjien avustaminen kuivalla ja vedessä, valmentamisen tarkastelu monesta näkökulmasta.” ”Tämä koulutus oli erittäin hyvä läpileikkaus lajin opettamisesta. Seuraavaksi olisi mukava saada lajin eri osa-alueille syvemmälle pureutuvia täsmäkursseja. Esimerkiksi kierrehyppyjen päivä, ulospäinhyppyjen päivä.”


Uinti | 2017 No 1
To see the actual publication please follow the link above