Page 21

Uinti | 2017 No 1

01.2017 21 Salon uimahallin peruskorjaus ja laajennus vuosina 2005–2007 ajoi seuran kilpauimarit Tammisaaren ja Paimion uimahalleihin. Seuran toiminta väheni olennaisesti harjoitusolosuhteiden puutteiden vuoksi ja jäsenmäärä oli pienimmillään. Seurassa toimi näinä vuosina ainoastaan 2–3 harjoitusryhmää ja noin 20 kilpauimaria. Uimahallin avauduttua keväällä 2007 seura nousi uudelleen aktiivisten vanhempien ja toimijoiden avulla. Valmennusryhmien lisäksi seuran kurssitoiminta alkoi kasvaa tasaisesti. Jo vuonna 2009 toiminnan laadun ja laajuuden kehittymisen ansiosta seuralle myönnettiin Valo ry:n Sinettiseurastatus. Ensimmäinen päätoiminen työntekijä palkattiin seuraan syksyllä 2012. Toiminta tehdään näkyväksi Tällä hetkellä Salon Uimarit on yli 400 jäsenen urheiluseura, jonka toimintamuotoihin kuuluvat uinninopetus ja uintikurssitoiminta, kilpauinti- ja uimahyppyvalmennus sekä vesipallo. Suurin osa jäsenistä on lapsia ja nuoria. Seuralla on tällä hetkellä kaksi päätoimista työntekijää. Mutta edelleen suurin osa päivittäisestä ohjaus- ja valmennustoiminnasta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tyypillinen vapaaehtoinen on vanhempi, jonka lapsi, tai useampi, harrastaa seurassa. Yleensä vanhemmalla ei ole kokemusta uinnista, joten vapaaehtoistyön aloittaminen lajin parissa saattaa tuntua vaikealta. Toimitsijatehtävien ja uintikilpailujen myötä lajiin tutustuminen helpottuu. Vapaaehtoistyö on tärkeä panos seuran toiminnan. Jokaisessa seurassa on tarvetta tekijöille. Mielestämme vanhemmat on hyvä saada kiinnostumaan lastensa harrastuksesta. Tutustuminen lajiin tehdään seuran puolelta mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Tietoisuuden lisääminen auttaa vanhempia tukemaan lapsiaan heidän harrastuksessaan sekä helpottaa vanhempien osallistamista seuran toimintaan. Sosiaalinen media on nykypäivänä tehokas väline, jolla vanhemmat voi tutustuttaa uinnin ihmeelliseen maailmaan. Kuvaamme harjoituksia ja koostamme niistä erilaisia videopätkiä, joita sitten voidaan jakaa vanhemmille. Näin he näkevät mitä lapset tekevät. Käytämme erilaisia sosiaalisen median kanavia monipuolisesti, mm Instagramia, SnapChat:ia, Facebookia sekä Youtubea. Tavoitteena perheen yhteinen harrastus Uintihan itsessään ei ole tähtitiedettä. Kun siitä tulee vanhemmillekin arkipäivää, heidän kynnyksensä auttaa seurassa helpottuu. Kun vanhemmat saadaan seuran toimintaan mukaan, heille ja lapsille syntyy yhteinen harrastus. Auttaa voi monella tavalla. Joku voi tehdä leivoksia myyjäisiin, joku voi auttaa toimimalla ohjaustehtävissä. Seura tarjoaa tietoa ja taitoa toimia tehtävissä, joissa haluaa auttaa. Seurassamme halutaan panostaa ohjaajien ammattitaitoon ja yksittäisten harjoituskertojen korkeaan laatuun, siksi koulutamme ohjaajiamme monipuolisesti. Liittojen tarjoamia koulutusmuotoja ovat esimerkiksi Uimaliiton vesiralliohjaajakoulutus, toimitsijakoulutus ja valmentajakoulutukset sekä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton uimaopettajakoulutus. Nämä koulutukset ovat pohjana toimijoiden ammattitaidolle. Jalostuminen jatkuu läpi seuratoiminnan Liittojen koulutusten lisäksi meillä on erilaisia seuran sisäisiä koulutustapoja. Ohjaajat ja valmentajat kehittävät säännöllisesti omaa osaamistaan yhteistoiminnallisilla palavereilla. Palaverit ovat suunniteltu niin, että ohjaajia pyritään osallistuttamaan toiminnan ja itsensä kehittämiseen. Kun ohjaajat saavat vaikuttaa omaan tekemiseensä, he sitoutuvat toimintaan tehokkaammin. Erityinen osoitus yhdessä tekemisestä seurassa ovat sunnuntait, jolloin halli täyttyy seuramme lapsista, nuorista ja aikuisista ohjaajista. Aamuisin hallissa toimivat yhteensä n 110 kilpauimaria, uimahyppääjää sekä harrasteuimaria. Sunnuntaiilta huipentuu yhteensä 200 vesirallikurssilaisen ja 20 ohjaajan kurssikertaan, lisäksi kurssikerroilla on pidetty kahviota lapsiaan odottaville vanhemmille. Kevätkaudelle on suunniteltu materiaalipankkia, josta löytyy perustietoa ohjaajille ja valmentajille niin fyysisen harjoitteluun, ohjaustekniikkaan kuin lasten kohtaamiseen liittyen. Uusia ohjaajia ja valmentajia kannustetaan etsimään tietoa ja kehittämään omaa osaamistaan. Seuralle arvokas vapaaehtoinen on sellainen, joka haluaa kehittää itseään ja omaa osaamistaan. Seuran palkatut työntekijät ovat vapaaehtoistoimijoiden kehittymisen tukijoita, jotka mahdollistavat turvallisen ja innostavan kehittymisympäristön. He ohjaavat vapaaehtoisia oikeaan suuntaan lajiosaamisen kehittymisessä ja antavat eväitä laadukkaan ohjaus- ja valmennustoiminnan toteuttamiseen. Päämäärä kirkkaana Seuran viimeisimmän sinettiauditoinnin yhteydessä seuralle luotiin strategia vuosille 2016–2021. Seuran visiona on olla ”vuonna 2021 Salon alueen suurin ja vaikuttavin urheilun erikoisseura”. Strategia jakautuu kahteen kolmivuotisperiodiin, joilla on omat painopistealueet. Vuosina 2016–2018 seura panostaa voimakkaasti kurssitoimintansa laadun nostamiseen, joka palvelee pidemmällä tähtäimellä myös seuran kilpa- ja valmennustoimintaa. Toisessa vaiheessa vuosina 2019–2021 seuran painopiste on valmennustoiminnan kehittämisessä. Yhtenä osoituksena kurssitoiminnan kehittymisestä on rantauimakoulut, joita Salon Uimarit järjesti ensimmäistä kertaa yhteistyössä Salon kaupungin kanssa kesällä 2016. Seura haluaakin profiloitua tulevaisuudessa Salon alueella kilpauinnin lisäksi myös uinninopetustoimintaan. n


Uinti | 2017 No 1
To see the actual publication please follow the link above