Page 19

Uinti | 2016 No 4

Vihdin Myllylammella järjestettiin kokeiluluonteisesti avovesiuintikurssi. 04.2016 19 järjestettiin yhteistyössä Hydra Platypuksen, Kaitalampi Open Water -ryhmän, IFK Åland Simningin ja Uimalla yli ry:n kanssa Vihdin Myllylammella, Espoon Kaitalammella, Maarianhaminassa sekä Lohjanjärvellä. Hankkeen työryhmä kehittää kurssien kokemusten pohjalta kurssimateriaaleja, jotka tulevat Uimaliiton Pisara-verkkopalveluun saataville ensi vuonna. Seuraavaksi tuotetaan myös hengenpelastukseen ja avovesijuoksuun liittyviä materiaaleja. Turvallisen avovesiuintipaikan ohjeistus Hankkeen pilottipaikkakunnilla Vantaalla, Uudessakaupungissa ja Lohjalla kartoitettiin uimarantoja, joissa aktiivinen avovesiliikunta olisi mahdollista ja turvallista. Uimarantojen valinnassa kiinnitettiin huomiota mm. saavutettavuuteen, veneliikenteeseen, uimareiden näkyvyyteen ja rantautumispaikkoihin. Lohjanjärvellä potentiaalista uutta avovesiuintipaikkaa testattiin Aurlahden vesiliikuntatapahtuman uintimatkoilla. Kerättyjen tietojen ja saatujen kokemusten pohjalta hankkeessa luodaan turvallisen avovesiuintipaikan ja -reitin ohjeistus. Myös esimerkkejä avovesiuintipaikkojen hyvistä käytännöistä kootaan yhteen ja tätä varten hankkeessa on arvioitu Espoon Kaitalammen avovesiuintitoimintaa. Syksyllä suunniteltiin turvallisen avovesiuintipaikan infotaulun malli. Kun mallista tuotetaan demo, se julkaistaan palautteen ja parannusehdotusten saamiseksi. Ensi kevään aikana kehitystyö pilottipaikkakuntien kanssa jatkuu mm. rantautumispaikkojen raivaamisella, poijujen valinnalla ja hankinnalla, infotaulujen suunnittelulla ja pystytyksellä. Tapahtumien kehittäminen Avovesiliikuntatapahtumien lisääminen ja tapahtumajärjestäjien tukeminen on yksi hankkeen tavoitteista. Hanke oli mukana toteuttamassa Uimalla yli ry:n koordinoimaa Aurlahden vesiliikuntapäivää heinäkuussa Lohjalla. Tapahtuma oli Suomen Ladun kansainvälisen Watersport Enchanced Together -projektin päätapahtuma Suomessa. Hanke vastasi tapahtuman avovesiuintikurssien ja avovesijuoksun ohjauksesta sekä lasten vesipelastusharjoitusten ja -leikkien vetämisestä. Mukana olivat SUH:n perhe- ja erityisuinnin ammattilaiset sekä Viisaasti vesillä -kiertue. Uintimatkoja oli tarjolla 200 metristä 2 kilometriin. Tapahtuma oli matalan kynnyksen ja koko perheen vesiliikuntatapahtuma, josta saatiin monia hyviä kokemuksia uusien tapahtumien järjestämiseen tulevaisuudessa. Hankkeessa toteutettiin myös vierailu Göteborg simmet -uintitapahtumaan elokuussa. Kahdeksatta kertaa järjestetyssä tapahtumassa oli yli tuhat osanottajaa ja uintimatkoina oli 1 km, 2,5 km ja 5 km. Tuomisina oli tapahtuman turvallisuuden ja sujuvuuden sekä uintireitin merkkaamisen hyviä ratkaisuja. Hankkeessa tuotetaan ensi vuoden aikana avovesiliikuntatapahtuma ja turvallisuusasiakirjamalleja tapahtumia järjestävien organisaatioiden tueksi. Hanke jatkuu Tämän syksyn aikana hankkeessa tehdään kunnille ja uimaseuroille kysely, jossa kartoitetaan seurojen ja kuntien toimenpiteitä avovesiliikuntatoiminnassa. Kyselyssä kartoitetaan myös, mitkä kaikki tahot kunnissa hallinnoivat ja ylläpitävät uimarantoja. Kysely tuottaa tietoa, joka auttaa uusien avovesiuintipaikkojen perustamisessa ja avovesiliikuntatoiminnan suunnittelussa. Ensi vuoden toimenpiteisiin kuuluvat myös koulutuksien, kurssimateriaalien ja tapahtumamallien markkinointi ja turvallisen avovesiuintipaikan suositusten jakaminen valtakunnallisesti. n Altaasta avoveteen turvallisesti 2016–2017 Kohderyhmä: Aikuiset ja ikääntyneet sekä nuoret Tavoitteet: • Edistää omatoimista liikuntaa luonnossa • Antaa valmiuksia liikkua avovedessä turvallisesti • Määritellä turvallinen avovesiuintipaikka • Kasvattaa avovesiliikuntatapahtumien määrää • Luoda edellytykset säännölliselle avovesiliikunnan koulutukselle • Lisätä yhteistyötä kuntatoimijoiden ja yhdistysten välillä avovesiliikunnan kehittämiseksi • Tarjota mukana oleville toimijoille uusia mahdollisuuksia terveyttä edistävän liikunnan toteuttamiseen Hankevastaava: Päivi Pälvimäki Työryhmä: Simo Hillo, Meri Viljanen, Anne Hiltunen, Espoon Kaitalammella toimii jo aktivinen avovesiuintiyhteisö. Tuomas Kaario


Uinti | 2016 No 4
To see the actual publication please follow the link above