Page 18

Uinti | 2016 No 4

AVOVESIUINTI Lohjanjärven Aurlahdella järjestetyssä tapahtumassa tavattiin paljon innokkaita avovesiuinnin kokeilijoita. Altaasta avoveteen turvallisesti -hanke käynnistyi kesän aikana kurssikokeiluilla ja turvallisen avovesiuintipaikan suunnittelulla. 18 04.2016 Teksti ja kuvat: Päivi Pälvimäki www.uimaliitto.fi/uinti/avovesiuinti Altaasta avoveteen Suomen Uimaliiton ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton yhteinen kaksivuotinen hanke edistää eriikäisten omatoimista liikuntaa avovedessä. Hankkeessa panostetaan kokeiluihin sekä tuetaan eri toimijoita matalan kynnyksen avovesiliikuntatoiminnan järjestämisessä. Hankkeessa paneudutaan avovedessä liikkumiseen liittyvien esteiden ja pelkojen vähentämiseen ja avovesiliikuntataitojen parantamiseen monin keinoin. Ensinnäkin kouluttamalla ohjaajia, jotka voivat omilla paikkakunnillaan järjestää ja vetää avovesiliikuntakursseja. Toiseksi kehittämällä avovesiliikunnan kurssimateriaaleja uimaseurojen, kyläyhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden sekä kunnan toimijoiden käyttöön. Kolmanneksi tukemalla eri toimijoita matalan kynnyksen avovesiliikuntatapahtumien järjestämisessä. Kurssikokeiluista verkkomateriaaliksi Kesän aikana hanke järjesti neljä avointa kokeiluluontoista avovesiuintikurssia, joillaa rohkaistiin avoveteen, harjoiteltiin avovesiuintitekniikkaa sekä opittiin vesiturvallisuutta. Kursseja


Uinti | 2016 No 4
To see the actual publication please follow the link above