Page 13

Suomi-USA | No1 2017

700 600 500 400 300 200 100 0 Henkilöä Pysyvän oleskeluluvan saaneet Kansalaisuuden saaneet 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Suomalaisia ”Lännen lokareita” 1900-luvun alussa. Siirtolaisten työt Amerikassa olivat yleensä raskaita ja vaarallisia. si). Maan kansalaisuuden saaneita oli noin 6 400 (keskimäärin 220/v.). Kansalaistuneiden (Naturalized) määrä lisääntyi jyrkästi 2000-luvun alussa. Ennen sitä vuosittaiset määrät olivat pieniä. 2000-luvulla suomalaiset ovat saaneet pysyvän oleskeluluvan lähinnä perhesuhteen (48%) tai työhön liittyvän perusteen vuoksi (44%). Ensin mainitussa on useimmiten ollut kysymys avioitumisesta amerikkalaisen kanssa. Matkailijat ja tilapäisesti muuttaneet Yhdysvaltoihin vuosina 2005–2015 tilapäisesti esimerkiksi työhön tai opiskelemaan lähteneitä suomalaisia on perheenjäsenet mukaan lukien ollut keskimäärin 11 000 vuodessa. Määrä on hieman kasvanut viime vuosina. Turisteja ja liikematkailijoita on samana aikana ollut keskimäärin yli 132 000 vuodessa. Määrä on noussut vuoden 2005 runsaasta 102 000 suomalaisesta liki 159 000:een vuonna 2015. Työn perusteella Yhdysvaltoihin muuttaneista suomalaisista yli kolmasosalle (37%) Pysyvän oleskeluluvan ja Yhdysvaltain kansalaisuuden saanet Suomen kansalaiset 1987–2015 lupa on myönnetty yritysten sisäisen siirron perusteella. Erityisammattiryhmiin kuuluville ja erityisosaajille on yhteen laskien myönnetty noin 15 % sekä urheilijoille ja viihdetaiteilijoille 10 % luvista. Yritysten sisäisten siirtojen sekä kauppaneuvottelijoiden ja sijoittajien ryhmissä lupien määrä on selvästi vähentynyt viiden viimeisen vuoden aikana. Muissa ryhmissä ei ole havaittavissa selvää trendiä. Syntyperältään suomalaiset Yhdysvaltain vuoden 2010 väestölaskennan (Census, tehdään joka 10. vuosi) mukaan maassa asui tuolloin noin 670 000 henkilöä, jotka tunsivat olevansa syntyperältään ensi- tai toissijaisesti suomalaisia (first or second ancestry). Suomessa syntyneitä oli noin 20 000 ja toiseen sukupolveen kuuluvia 80 000. Mainittakoon, että vastaavasti Kanadan vuoden 2011 väestölaskennassa suomalaisperäisen (ethnic origin) väestön määräksi saatiin 136 000 henkilöä, joista 27 000 koki juurensa täysin suomalaisiksi. Suomessa syntyneitä oli 10 000. Tutkimukseen perustuvaa kokonaiskuvaa nykypäivän amerikansuomalaisista ei ole, mutta tilastojen ja arkihavaintojen pe- Muuton syyt olivat ensisijaisesti toimeentuloon liittyviä. Tie Amerikan Ouluun Pohjois-Wisconsinissa. SUOMI – USA 13


Suomi-USA | No1 2017
To see the actual publication please follow the link above