Page 4

Advokaatti 1 | 2017

4 ADVOK A AT TI / 1-2017 pääkirjoitus ASIANAJAJIEN AVAUS SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUOTEEN Vuotuinen päätapahtumamme Asianajajapäivä oli tänäkin vuonna Suomen suurin juristitapahtuma. Tämän 49. Asianajapäivän teema oli Oikeus ja politiikka – faktaa vai fiktiota? Aamupäivän erittäin mielenkiintoiset puheenvuorot valottivat teemaa eri kulmilta täpötäydelle salille. Oli hienoa saada myös oikeusministeri puhumaan asianajajakunnalle. Päivän sykähdyttävimpiä hetkiä oli Matti Ylöstalo -palkinnon luovutus laamanni Matti Kunnakselle. Lämpimät onnittelut Suomen koko asianajajakunnan puolesta! Valtuuskunta hyväksyi Asianajajapäivää edeltäneessä talvikokouksessaan liiton oikeusturvaohjelman. Se julkistetaan kevään aikana nettisivustolla, joka mahdollistaa ohjelman kommentoinnin ja kehittämisen. Liiton johto esittelee ohjelmaa vieraillessaan tammi–helmikuussa pidettävissä paikallisosastojen vuosikokouksissa. Toivotan kaikki asianajajat tervetulleiksi oman osastonsa vuosikokoukseen keskustelemaan oikeusturvaohjelmasta. Asianajajaliitto julkisti oikeusturvaohjelman perus- ja ihmisoikeusnäkökulman pohjalta Asianajajapäivässä aloitteen perustuslain ja erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien nykyistä paremmasta huomioon ottamisesta. Tässä kaksiosaisessa aloitteessa ehdotamme toisaalta parannuksia lainvalmisteluun sekä toisaalta muutosta perustuslakiin. Lainvalmisteluun esitämme seuraavia neljää uudistusta: 1. Perustetaan riippumaton neuvosto, joka käy läpi ministeriöiden lainsäädäntöesitykset perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. 2. Parannetaan oikeuskanslerin mahdollisuuksia keskittyä lainvalmistelun tukemiseen. 3. Käytetään kaikki lakihankkeet oikeusministeriössä, jos on syytä arvioida perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. 4. Vahvistetaan oikeusministeriön lainvalmisteluosaston resursseja. Asianajajaliitto myös uudistaisi perustuslakia. Perustuslain 106 §:n mukaan tuomioistuimilla on oikeus olla soveltamatta lakeja, jotka ovat ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Ilmeisen ristiriidan vaatimus on kuitenkin jättänyt lainkohdan soveltamisen erittäin harvinaiseksi. Lain sanamuotoa pitää tältä osin laventaa, esimerkiksi jättämällä sana ”ilmeinen” pois laista. Tänä vuonna juhlitaan 100-vuo- tiasta Suomea. Minulla oli ilo Asianajajapäivässä julkistaa Asianajajaliiton lahja päivänsankarille: liiton paikallisosastot järjestävät 100 oikeuskasvatustuntia yläkouluissa ja lukioissa. Toimiva oikeudenhoito on sivistys- ja hyvinvointivaltion perusta. Toivotan Suomen asianajajakunnalle hyvää Suomen itsenäisyyden juhlavuotta! Jarkko Ruohola SUOMEN ASIANAJAJALIITON PUHEENJOHTAJA @JarkkoRuohola LEHDESTÄ KUKA PELKÄÄ PAULAA? Tammikuun puolivälissä vietetyssä Asianajajapäivässä ei kovin moni. Keskiyöllä esiintynyt Paula Koivuniemi veti Kalastajatorpan Siirtomaasaliin ennennäkemättömän yleisön, joka oli aikuisen naisen menossa mukana heti ensitahdeista. Kattavan koulutustarjonnan lisäksi Asianajajapäivä on aina ollut tunnettu illan hyvistä bileistä, ja tapahtuma onkin täyttynyt viime vuosina nopeasti. Tänä vuonna kokeiltiin ensi kertaa porrastettua ilmoittautumista, eli asianajajien ilmoittautuminen alkoi hieman ennen toimistojen muita lakimiehiä. Liiton toimistolla kuullaan mielellään palautetta järjestelystä. Vuonna 2019 juhlitaan satavuotiasta Asianajajaliittoa. Tällöin myös Asianajajapäivää juhlitaan uudenlaisella tavalla. JOHANNA K AINULAINEN TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ @JKAINULAINEN ADVOKAATTI Suomen Asianajajaliiton jäsen- ja ammattilehti, 22. vuosikerta PÄÄTOIMITTAJA Janne Laukkanen, p. 040 588 1925, janne. laukkanen@asianajajaliitto.fi TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ Johanna Kainulainen, p. 040 721 7289, johanna.kainulainen@asianajajaliitto.fi TOIMITUS Asianajajaliitto ja Fondamenta Media Oy ULKOASU Marko von Konow TAITTO PPD Studio PALAUTE advokaatti@asianajajaliitto.fi ILMOITUKSET OS-Media Oy, p. (09) 3250 500, f. (09) 870 1968 TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET p. (09) 6866 120, minna.wilenius@ asianajajaliitto.fi KUSTANTAJA Suomen Asianajajaliitto PAINO Painotalo Plus Digital Oy PAINOS 2 800 kpl ISSN 1239-1085 / Aikakauslehtien liiton jäsen / Advokaatti ei vastaa tilaamatta lähetettyjen kirjoitusten ja kuvien säilyttämisestä tai palauttamisesta. Lehden suurin vastuu ilmoitusten julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen hinta. / Seuraava lehti ilmestyy 7.4.2017.


Advokaatti 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above