Page 32

Advokaatti 1 | 2017

32 ADVOK A AT TI / 1-2017 HINTA: 170 euroa + alv 24 % (sisältää kahvin) ILMOITTAUTUMINEN: nettisivuilta viimeistään 24.4. (Tampere) ja 3.5. (Helsinki) JÄRJESTÄJÄT: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen Asianajajaliitto EUROOPPALAISET TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET JA -MAHDOLLISUUDET Helsinki 30.5.2017, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6. krs, klo 9.00–13.00 Tervetuloa viettämään aamupäiväbrunssia eurooppalaisten täytäntöönpanoasetusten parissa. Päivän teemaan meidät johdattavat asianajaja, VT, OTL, KTM Heikki Huhtamäki sekä prosessioikeuden professori Tuula Linna. OHJELMA 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Johdatus päivän aiheeseen (Huhtamäki) - lyhyt kertaus eurooppalaisista täytäntöönpanosäädöksistä - uudet säädökset (EAPO, MKA) lyhyesti 9.15 Bryssel I -asetus (Linna) - suhde maksukyvyttömyysasetukseen - suhde välimiesmenettelyyn - rajat ylittävä vanhentuminen Uusi maksukyvyttömyysasetus - soveltamisala - COMI ja toimipaikka - rajat ylittävä takaisinsaanti 11.00 Brunssitauko 11.30 Rajat ylittävät turvaamistoimet Bryssel I -asetuksen mukaan (Huhtamäki) - väliaikaisen turvaamistoimen käsite - mitä mahdollistetaan? Tiliturvaamismääräykset EAPO-asetuksen mukaan (Huhtamäki) - soveltamistapa - riskit hakijalle ja vastapuolelle - poissulkeminen 13.00 Tilaisuus päättyy HINTA: 220 euroa (sisältää brunssin ja kahvit), 170 euroa etäosallistujille ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 28.4. JÄRJESTÄJÄ: Suomen Asianajajaliitto mustyyppinä on omat erityispiirteensä. Eri kuljetusmuotojen sääntelyllä on eroja, mutta myös runsaasti yhtäläisyyksiä. Yhdistetyt kuljetukset tuovat lisäksi haastetta kuljetussopimusten tulkintaan. Koulutuspäivässä luodaan katsaus myös yhden kuljetusmuodon sääntelyyn. Tarkoitus on tarkastella tiekuljetussopimuslain ja CMR-sopimuksen soveltamisalaa ja pakottavuutta, rahdinkuljettajan vastuun pääsääntöä sekä vastuuta rajoittavia ja poistavia tekijöitä. Esille tuodaan erityisesti säännösten tulkinnassa esiintyneitä ongelmakohtia oikeustapausten avulla. Lopuksi tutustutaan merilain mukaiseen laivojen takavarikointiin ja siihen liittyvään sääntelyyn. OHJELMA                                                                                                                Huomioithan, että ensimmäinen luento on englanniksi. 13.00 An introduction to the law related to Contracts of Carriage, Ellen Eftestöl-Wilhemsson 14.00 Tauko 14.15 Tiekuljetussopimuslain ja CMR-sopimuksen pääpiirteet, Tuija Viinikka 15.15 Merilain mukainen laivojen takavarikointi, Antero Seppä 16.00 Tilaisuus päättyy HINTA: 195 euroa kurssipaikalla osallistuvalle (sisältää kahvit) ja 175 euroa etäosallistujalle ILMOITTAUTUMINEN: Nettisivuilta viimeistään 18.4. JÄRJESTÄJÄ: Suomen Asianajajaliitto VEROPROSESSIOIKEUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 5.5.2017 Tampere, Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, klo 12.00–15.30 15.5.2017 Helsinki, Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, 6. krs, klo 12.00–15.30 Koulutuksessa käydään läpi veroprosessin ajankohtaisia lainsäädäntömuutoksia sekä käsitellään tärkeimpiä veroprosessin erityiskysymyksiä ja niihin liittyviä prosessitaktisia seikkoja. Luennoitsija: OTT Matti Urpilainen, Tampereen yliopisto OHJELMA: - Vuoden 2017 alusta uudistuneet verotuksen oikaisusäännökset ja muutoksenhakuajat - Ajankohtaista menettelykysymyksiin liittyvää oikeuskäytäntöä - Veroprosessin erityiskysymyksiä - Verotarkastusmenettely - Ennakkopäätösvalituksen käyttöala - Suullisen käsittelyn vaatiminen - Oikeudenkäyntikuluvaatimukset - Menettelyväitteiden esittäminen - Veronkorotus veroriidan kohteena - Näytön arviointi ja todistustaakka veroasioissa koulutusta TTAUTU M KOULU 3 ISV ELVO h ITE TTAUTUMI U UL KO 3 SVELVO h IT E MYÖS ETÄNÄ KOULUTT AU 3,5 TUMISVELVO h ITE KEVÄÄN 2017 MUITA KURSSEJA: Kiinteistökauppariidat – ajankohtaisia kysymyksiä Uusi hankintalaki Oikeudenkäynti muutoksessa – asianajajan haaste ja mahdollisuus Asianajajaliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin ilmoittaudutaan em. päivämääriin mennessä nettisivuilla www.asianajajaliitto.fi/koulutus olevilla ilmoittautumislomakkeilla. Ohjeita etäosallistujille Joillekin kursseille voi osallistua myös etänä omalta tietokoneelta. Osallistuja tarvitsee tätä varten tietokoneeseensa internetyhteyden ja kaiuttimet. Esitysmateriaali toimitetaan etukäteen ja etäyhteys testataan tarvittaessa ennen kurssipäivää. Osallistuja voi esittää luennoitsijalle chatin avulla tai sähköpostitse kysymyksiä, joihin vastataan koulutuspäivän aikana. Peruutusehdot Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta maksuttomasti. Myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 50 % osallistumismaksusta ja myöhemmin kuin viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Tukea asianajajille ASIANAJAJALIITTO haluaa palvella ja tukea jäsenistöään entistä paremmin uran ja jäsenyyden eri vaiheissa. Tavoitteena on vastata jäsenistön toiveisiin tarjottavista tukipalveluista. Liitto onkin käynnistänyt hankkeen, jonka aluksi tehdään jäsenille kysely siitä, millaista tukea jäsenistö liitolta toivoo. Tarjottavat tukipalvelut suunnitellaan kyselyn vastausten pohjalta. Osa jatkokehittämisestä kiinnostuneista vastaajista kutsutaan asiaa valmistelevaan työryhmään. Kysely lähetetään kaikille asianajajille helmikuun aikana. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5–10 minuuttia. Asianajajaliitto toivoo vastauksia uran eri vaiheissa olevilta asianajajilta, jotta suunniteltavat tukipalvelut palvelevat jäsenistöä mahdollisimman hyvin. Uudet palvelut aloitetaan vuonna 2018.


Advokaatti 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above