Page 27

Advokaatti 1 | 2017

fakta ADVOK A AT T I / 1-2 017 27 VUONNA 1994 toimintansa aloittanutta Rikosuhripäivystystä ylläpitävät Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus. Toimintaa on 29 palvelupisteessä ympäri Suomea, aluetoimistoja on seitsemän. Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä Suomen Mielenterveysseuran tiloissa. Mielenterveysseura myös koordinoi toimintaa valtakunnallisesti. Toiminnan rahoitus siirtyy tänä vuonna kokonaan valtionavun piiriin, vaikka vielä viime vuonna perustoimintaan saatiin rahoitusta myös RAY:ltä. Kaikkiaan rahoitusta oli viime vuonna runsaat 3,2 miljoonaa euroa. Palkattua henkilökuntaa on noin 50, joista osa on osa-aikaisia. Vapaaehtoisia on yli 300. Heistä 30 on juristeja, joilla on rikosoikeuden kokemusta. He antavat oikeusneuvontaa valtakunnallisessa Juristin puhelinneuvonnassa, RIKUn työntekijät konsultoivat heitä monimutkaisemmissa oikeudellisissa kysymyksissä ja he osallistuvat myös tukihenkilöiden kouluttamiseen. Palkatut sosiaalialan ammattilaiset koordinoivat tukitoimintaa, kouluttavat vapaaehtoisia ja tarvittaessa toimivat myös itse tukihenkilöinä. Tukisuhteita oli viime vuonna 2 600. Tänä vuonna määrä kasvaa lisääntyneiden resurssien ansiosta. Asiakkaan asioihin liittyviä yhteydenottoja oli viime vuonna yhteensä 36 000. Eniten kasvava palvelumuoto on chat, jolla erityisesti nuoria tavoitetaan hyvin. Tukitoiminnan lisäksi RIKU vaikuttaa yhteiskunnallisesti parantaakseen rikosuhrien asemaa. Tärkeä osa vaikuttamistyötä on verkostoituminen paikallisten toimijoiden, viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa. RIKU TOIMII YMPÄRI SUOMEA


Advokaatti 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above