Page 12

Advokaatti 1 | 2017

ajassa 12 ADVOK A AT TI / 1-2017 PALSTALLA KERROTAAN LIITON OIKEUSPOLIITTISESTA T YÖSTÄ // TEKSTI JOHANNA K AINULAINEN LAUSUNNOISTA ONKO MATKUSTAJASILTA OSA LAIVAA VAI LAIVATERMINAALIA? Ateenan yleissopimuksessa säädellään matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamista meritse. Hallitus antoi syksyllä eduskunnalle esityksen Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyvien lakien ja määräysten muuttamisesta. Asianajajaliiton mielestä esitystä pitäisi täsmentää joiltakin osin. ASIANAJAJALIITON ANTAMIA LAUSUNTOJA: 5.1. Verohallinnon ohjeluonnos ”Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa” 21.12. Komission ehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinniksi 14.12. Sijoitusrahastolain uudistaminen -arviomuistio 16.11. Direktiivi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismista EU:ssa Lue lisää: asianajajaliitto.fi/lausunnot Ateenan yleissopimuksen mukaan rahdinkuljettaja, eli esimerkiksi laivayhtiö, vastaa kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista. Kuljetus käsittää yleissopimuksen mukaan ajanjakson, jonka aikana matkustaja on aluksella tai menossa alukseen tai maihin. Kuljetus ei kuitenkaan käsitä ajanjaksoa, jonka aikana matkustaja on esimerkiksi laivaterminaalissa, asemarakennuksessa tai satamalaiturilla. – Hallituksen esityksessä olisi syytä selventää, mitä alukseen menolla tarkoitetaan, sanoo Asianajajaliiton lausunnon valmistellut asianajaja Herman Ljungberg. Yleensä risteilyaluksiin kuljetaan matkustajasillan kautta. Se, onko matkustajasilta osa laivaterminaalia tai asemarakennusta, määrittää laivayhtiön vastuun vahingoista. Vastuu ei kata aikaa, jonka matkustaja on terminaalissa, Ljungberg täsmentää. Ateenan yleissopimus sisältää myös säännöksen rahdinkuljettajan pakollisesta vastuuvakuutuksesta matkustajille aiheutuvien vahinkojen varalta. Siinä tapauksessa, että matkustaja vaatii korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä, ja haluaa saattaa vakuutusyhtiön ratkaisun tuomioistuimen tutkittavaksi, vaatimusta tuomioistuimelle ei voi tehdä ennen kuin merivahingonlaskija on antanut korvausselvityksen. Tämä seikka olisi syytä mainita laissa. RAUHOITU. VIRKIS TY. KESKITY. KOKOONNU. Hilton Helsinki Kalastajatorppa Kalastajatorpantie 1 puh. 010 808 003 sales.hiltonhelsinki@hilton.com


Advokaatti 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above