Page 47

Suomen Merenkulku 1 | 2017

PIIRIT/ KRETSARNA Liiton piirikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia kaikille liiton jäsenille. Tarkasta kokouspäivämäärä kotisivultamme: www.seacommand.fi Förbundets kretsmöten är öppna tillställningar för alla förbundsmedlemmar. Kontrollera mötesdatum på våra hemsidor: www.seacommand.fi Piiriasiamiehet / Kretsombudsmännen Ahvenanmaa – Åland Johan RAMSLAND 040 667 2227 johan.ramsland@seacommand.fi Helsinki- Helsingfors Kalle HONKA 044-552 6161 kalle.honka@pp.inet.fi Kotka Heli PALMU 020 7908 846 heli.palmu@haminakotka.fi Oulu – Uleåborg Petter TÄHTINEN 0500 431 633 petter.tahtinen@keminsatama.fi Oulun piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.oulunpiiri@gmail.com, jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Sähköpostiin voi jättää viestin asiasta, jonka haluaisi käsiteltävän seuraavassa piirikokouksessa, vaikka olisi itse estynyt saapumasta. Rauma - Raumo Marko LÖYTÖKORPI marko.loytokorpi@winnova.fi 358 4445 583 73 Saimaa – Saimen Jukka RIIKONEN 0400 194 992 jukka61.riikonen@gmail.com Tampere – Tammerfors Kai TERIMAA 0500 891918 varapuheenjohtaja@seacommand.fi Turku – Åbo Mikko LAITINEN 0405378753 laitinen.mp@gmail.com Vaasa – Vasa 050 9287 398 Tuula FORSBLOM slpl.vaasanpiiri@gmail.com tuula.forsblom@netikka.fi Vaasan piirille on avattu sähköpostiosoite slpl.vaasanpiiri@gmail.com, jonka tarkoituksena on aktivoida jäsenistöä piirikokoustoimintaan. Piiriasiamies toivoo yhteydenottoa ko. osoitteeseen ilmoittamalla siihen oma sähköpostiosoite, mikäli haluat infoa tulevista kokouksista tai vaikkapa STTK:n aluetoimikunnan asioista. Jäsenet voivat lähettää myös kommentteja ajankohtaisista asioista. Vasakretsen har öppnat en e-postadress slpl.vaasanpiiri@gmail.com, vars avsikt är att aktivera våra medlemmar i kretsmötesverksamheten. Kretsombudsmannen önskar att du tar kontakt med denna adress genom att meddela din egen e-postadress, ifall du vill ha info om kommande möten eller t.ex. STTK:s regionala verksamhet. Medlemmarna kan också skicka kommentarer om aktuella frågor. FINLANDS SJÖFART SUOMEN MERENKULKU 47 RAUMA MASTER MARINER CLUB Raumalta valmistuneiden merikapteenien tapaaminen Raumalla (avec) 06/05/2017 1977 valmistuneet yhteyshenkilö seppo.salojarvi@saunalahti.fi . 0400-131308 Ilmoittautumiset Heikki Koivisto heikki.koivisto@samk.fi 28/04/2017 mennessä OHJELMA: klo 13:00 Tutustuminen Rauman sataman uuteen konttilaituriin, kokoontuminen sataman portilla Hakunintie 28 Klo 15:00 Tutustuminen merikoulun uusittuihin tiloihin, Suojantie 2 Klo 18:00 Iltatilaisuus hotelli Cumulus, Aittakarinkatu 9 TERVETULOA!


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above