Page 41

Suomen Merenkulku 1 | 2017

HALLITUSVAALIEHDOKAS 2017 STYRELSEVALSKANDIDAT 2017 FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 41 SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖLIITTOFINLANDS SKEPPSBEFÄLSFÖRBUND r.y. Me allekirjoittaneet Suomen Laivanpäällystöliiton varsinaiset jäsenet esitämme, että liiton hallitusvaaleissa asetetaan ehdokkaaksi: Vi undertecknande Finlands Skeppsbefälsförbunds ordinarie medlemmar föreslår, att som kandidat i förbundets styrelseval uppställes: Nimi/namn: _______________________________________________________________________________________ Syntymäaika/födelsedatum: ____________________________________________________________________________ Pätevyys/behörighet: ______ __________________________________________________________________________ Toimi/befattning: __ _________________________________________________________________________________ Osoite/adress: _____________________________________________________________________________________ Puh.nro/tel.nr: ____ _________________________________________________________________________________ Työnantaja/Arbetsgivare: ______________________________________________________________________________ _________________________________________________________ _____/_____2017 Allekirjoitukset, nimen selvennykset ja syntymäaika (vähintään kymmenen varsinaista jäsentä) Underteckningar, förtydligande av namnen och födelsedatum (minst tio ordinarie medlemmar) 1.______________________________________________________________________________________________ 2._____________________________________________________________________________________________ 3._____________________________________________________________________________________________ 4._____________________________________________________________________________________________ 5._____________________________________________________________________________________________ 6._____________________________________________________________________________________________ 7._____________________________________________________________________________________________ 8._____________________________________________________________________________________________ 9._____________________________________________________________________________________________ 10._____________________________________________________________________________________________ Lomaketta saa kopioida / Blanketten får kopieras. Kiireellisissä tapauksissa voi lomakkeen skannata ja lähettää sähköpostissa osoitteeseen office@seacommand.fi. Alkuperäinen lomake täytyy kuitenkin lähettää perässä postitse. I brådskande fall kan blanketten skannas och sändas per e-post till adressen office@seacommand.fi. Den ursprungliga blanketten måste dock sedan sändas per post i efterskott till kansliet.


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above