Page 39

Suomen Merenkulku 1 | 2017

FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 39 E ss USKO. G ss AXEL. G Skonert Primus. dock flere bogserbåtar och ångdrivna pråmar. 1928 inköptes ss Axel på 1076 dwt från Köpenhamn av en grupp köpmän i Raumo. Första motorfartyget var tremastskonaren Fimmo med hjälpmaskin på 472 brt byggd 1917 i Boizenburg. SLUTORD Det blev flere ångbåtar oc motorfartyg senare och Raumo utvecklades till skeppsbyggnadsstad, men utrikesfarten fartyg registrerades på andra orter. Men Raumos långa sjöfartshistoria kan ingen ta av raumoborna och Vartiainens bok ger fakta och berättelser för den intresserade. Jag skall inte gå in på hela boken, det skulle ta alltför stor plats och var och en kan läsa själv. Boken kommer dock knappast att översättas till svenska, språkgränsen är hög för böcker om sjöfart i vårt land även om det inom vardera språkgruppen finns intresse för sjöfartshistoria. Det gäller för var och en att själv ge sig ut på seglats i bokens dryga 600 sidor. Jag rekommenderar varmt boken till den intresserade som vill ta reda på raumobornas insats i landets sjöfartshistoria. Vill man söka kritik så är det kanske främst formatet, kanske det skulle ha varit bättre att ge ut den i två eller tre böcker. En mera folklig förkortad version kunde kanske också gärna ses på svenska. Trots allt är det bra att vi inom kår har sådana som Hannu Vartiainen som sätter sig in i historien. • Boken ” Rauman merenkulun historia” har getts ut av Rauman Merimuseo 2016 och kan fås från museet för 78 euro. SVEN-ERIK NYLUND


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above