Page 38

Suomen Merenkulku 1 | 2017

38 SUOMEN MERENKULKU J FINLANDS SJÖFART Newcastle till Fjärran Östern. Den 9 januari 1853 passerade de Goda Hoppsudden. Först den 17 april var de framme med kollasten i Aracan (idag Sittwe). Tillbaka till Europa kom de antagligen även via Goda Hoppsudden till Belgien med rislast. Sjölund var också befälhavare på raumobarken ken Phoenix på 200 läster som seglade 1860 till Melbourne. Resan från Antwerpen tog 130 dygn, vilket Vartiainen tycker att var snabbt nog för en bark av den storleken. Därifrån seglade Phoenix till Callao i barlast. Det var första gången ett raumofartyg tog sig över Stilla havet. De lastade guano på Chinchasiöarna utanför Pisco. Resan tillbaka till Europa gick via Cape Horn. De klarade en kollission på La Plata och kom till Queenstown den 18 april 1861. Fjorton månader hade resan jorden runt tagit i anspråk. Det var inte något stort fartyg, endast 36,6 meter långt. Men raumofartygen hade kommit ut på de stora haven och fortsatte trafi ken på Nordamerika och även annanstans. FARTYGEN BLEV STÖRRE Raumo Nya Rederi Ab byggde efter förlusten av barken Osmo på Salmensuuvarvet en tremastad fregatt, som gavs namnet Altai. Fartyget sjösattes den 11 augusti 1876 . Altai är det största träfartyget som byggts i Finland och var på 1021 registerton. Fartyget var 64 meter långt. Det byggdes senare större segelfartyg av trä i registerton mätta, men inte längre. Under första världkriget blev Raumo en viktig hamn för passagerartrafi ken på Sverige. Tyskarna lade minspärrar utanför Raumo och sänkte en del fartyg som gick ut från Raumo, bland annat ss Uleåborg, från vilken besättningen och passagerarna internerades i Tyskland. En sak som kanske inte är så känd är det fakta att många av våra stora segelfartyg var registrerade en tid i Raumo, men köptes senare av andra rederier. Ett exempel är barken Penang, som köptes av Gustaf Erikson 1923. Fartyget sänktes av tyskarna under andra världskriget och gick under med man och allt. Saken klarnade först 30 år efteråt. ÅNGFARTYGEN De första ångfartygen i utlandstrafi k inköptes av John Nurminen, ss Otava och ss Kaleva 1916. De såldes dock redan 1922 och 24. I hamnen fanns Rauman meRenkulun histoRia Ra um an meR enkulun histoRi a hannu VaRtiainen elämän meri kyllästi rannikkokaupunki toisiaan. Teos 1960-luvun perustuu laajalti Kirjoittaja pyrkii oikaisemaan aikaisempia lähettämät selonteot tavallinen merimies Vartiainen. Hannu E Boken ”Rauman merenkulun historia” har getts ut av Rauman Merimuseo 2016 och kan fås från museet för 78 euro. F Hannu Vartiainen. F Park Vega.


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above