Page 13

Suomen Merenkulku 1 | 2017

Bild från maskinrumssimulatorn. TEXT/BILDER: JOHAN RAMSLAND Arbetarskyddscentralen Sjöfartens branschkommitté Studerande i simulator träning. FINLANDS SJÖFART J SUOMEN MERENKULKU 13 Arbetarskyddscentralen TTK är grundad 1970 och dess grunduppgift är att: • Förbättra Arbetstrivsel och produktivitet – genom att främja arbetssamfundets funktionsförmåga och parternas sammarbete. – genom att främja arbetets hälsosamhet, säkerhet samt resultatförmåga. – genom att främja förmansarbetet. • i sammarbete med kunderna, branschens fackfolk samt arbetsmarknadsparter. • tjänsterna produceras till självkostnadspris. Underställd TTK är sjöfartens branschkommitté vars uppgifter är: • Branschkommittéens är ett sammarbetsorgan, vars uppgift är att stödja branschens arbetarskyddsarbete genom skolning, informering samt rådgivning. • Utmanande är att finna rätta metoder och att känna igen branschens behov. • Branschkommittén är till för arbetsplatserna. • Branschkommittén är en del av Arbetarskyddscentralens verksamhet, var alla arbetsmarknadscentralorganisationer är del av. • Som en central målsättning är att utveckla arbetsplatsernas arbetsplatsvälmående och företagens produktivitet. • I branschkommittén är FSBF, FMBF, FS-U, Arbetsgivarna, RIF samt TTK representerade. Branschkommittén höll ett av sina möten 22.11.2016 på SAMK-kampus, ”sjöskolan” i Raumo. I tillägg till ett normalt möte stiftade branschrådet bekantskap med den nya simulatorn samt höll ett ”bli bekant med branschrådet” presentation för de studerande. • F Bild från maskinrumssimulatorn.


Suomen Merenkulku 1 | 2017
To see the actual publication please follow the link above