Page 6

Fysi | No1 • 2017

Ajankohtaisia tutkimusuutisia Ikääntyvän selkä kaipaa lisää tutkimuksia Työikäisten selkää on tutkittu tuhansissa tutkimuksissa – ikääntyvien selkää vain muutamissa.– Meillä ei vieläkään ole riittävästi tutkittua tietoa siitä, mikä on oikea lähestymistapa, kun hoidamme iäkkään selkää, totesi TtT, ft OMT Markku Paatelma Ikääntyvän selkä -koulutuksessa. Tiedetään kuitenkin, että ikääntymisen kautta työikäisillä yleinen välilevyongelma vähenee merkittävästi. Painopiste siirtyy fasetteihin tai jopa SI-niveleen. - Ikääntymiseen liittyy myös stenoosi, selkäydinkanavan ahtauma. Tärkeä on se tämän päivän tieto, että konservatiivinen hoito on osoittautunut stenoosin hoidossa tehokkaaksi ja on aina ensimmäinen vaihtoehto, Paatelma sanoo. Erityistä huomiota iäkkäiden kuntoutuksessa tulee kiinnittää alaraajoihin. - Tarvitaan vahvistavia harjoitteita nimenomaan alaraajoihin, sillä alaraajojen heikkous vaikuttaa kaikkeen muuhun toimintaan. Vaikka tutkimustietoa tarvitaan lisää, ikääntyvän selkää on tärkeää hoitaa. Näin mm. siksi, että iällä on vaikutuksensa selkäkipuun. – Selkäkipu vaikuttaa iäkkäällä toimintakykyyn enemmän kuin nuoremmalla. Syynä ovat mm. taustasairaudet, joita voi olla useitakin. Kymmenen minuuttia Jo 10 minuuttia lisää reipasta liikuntaa päivässä vähentää rasvakudoksen määrää ja parantaa kestävyyskuntoa 6-8-vuotiailla lapsilla. Fyysisen passiivisuuden eli lähinnä istumisen vaihtaminen kevyeenkin liikuntaan vähentää rasvakudoksen määrää. Liikunnan yhteys rasvakudoksen määrään on sitä suurempi mitä kuormittavampaa se on. Liikunnan tulee olla vähintään kohtuullisesti kuormittavaa, jotta se parantaisi kestävyyskuntoa, kertovat Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen tulokset. Tulosten perusteella pienetkin muutokset liikuntatottumuksissa voivat vaikuttaa lasten painonhallintaan ja kestävyyskuntoon. Tutkimusaineistosta voitiin laskea, että 10 fyysisesti passiivisen minuutin vaihtaminen vastaavaan määrään rasittavaa liikuntaa pienentäisi koko kehon ja keskivartalon rasvakudoksen määrää 13 prosenttia. Käyttäjät tyytyväisiä sähköiseen reseptiin Apteekin asiakkaat kokevat sähköisessä reseptissä olevan enemmän etuja kuin ongelmia, käy ilmi Itä-Suomen yliopiston kyselytutkimuksesta. Sähköisen reseptin käyttöön liittyviä etuja kirjasi 86 prosenttia ja ongelmia 23 prosenttia vastanneista. Sähköisen reseptin koetaan helpottaneen apteekkiasiointia, koska lääkkeet voi hakea Kela-kortilla tai henkilöllisyystodistuksella milloin vain ja mistä tahansa apteekista. Eduksi koettiin myös se, ettei reseptejä tarvitse enää säilyttää kotona, vaan ne ovat aina tallessa keskitetyssä tietokannassa. Ongelmiksi todettiin mm. se, että reseptien uudistamispyynnöt eivät aina ohjaudu oikeaan paikkaan tai ohjautuvat väärälle lääkärille. Sähkökatkokset ja järjestelmän käyttökatkokset puolestaan voivat kokonaan estää lääkkeiden sähköisen määräämisen ja toimittamisen. Tämä voi aiheuttaa odottelua ja turhia apteekkikäyntejä. Selkäydinvammaisten hyvää kuntoutuskäytäntöä koskevan suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntoutujien palveluita koko maassa sekä helpottaa kuntoutussuunnitelmien laatimista ja kuntoutuspäätösten tekemistä. Suosituksen mukaan kuntoutussuunnitelman tulee aina perustua kuntoutujan yksilölliseen tarpeeseen, terveydentilaan ja toimintakykyyn. Niiden perusteella päätetään kuntoutukselle konkreettiset tavoitteet, ja kuntoutuksen sisältö määräytyy niiden mukaan. Tavoitteet laaditaan kuntoutujan ja lääkärin tai moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Suositus korostaa, että kuntoutustarve on erilainen vastavammautuneilla kuin myöhemmässä vaiheessa. Tarve voi myös muuttua terveydentilan tai toimintakyvyn muutosten myötä. Fysioterapeutit ovat ahkeria kouluttautujia. Käytännön harjoitukset ovat oleellinen osa koulutusta. Kuvassa kouluttajana TtT, ft OMT Markku Paatelma. Kuva Ikääntyvän selkä –koulutuksesta. Selkäydinvammaisten kuntoutukseen uusi suositus 6  Fysi 1 • 2017


Fysi | No1 • 2017
To see the actual publication please follow the link above