Page 5

Fysi | No1 • 2017

SUJUVAT KUNTOUTUSPOLUT asiakkaan parhaaksi Suomalaiset ovat osanneet käyttää fysioterapiapalveluja jo vuosikymmenien ajan. Asiakkaat ovat saaneet osaavilta kuntoutuksen ammattilaisilta hoitoa ja ohjausta monenlaisiin vaivoihin ja toiminnan haittoihin toipuessaan traumoista, leikkauksista ja erilaisista rasitusperäisistä ongelmista. Ennaltaehkäisy ja vaivan uusiutumisen välttäminen ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Monelle vaikeavammaiselle fysioterapia on välttämättömyys. Fysioterapia-asiakkaita ovat kaiken ikäiset ihmiset, lapset vauvaikäisistä koululaisiin ja nuoriin, työikäiset ja varttuneempi väestö. Ohjaus ja neuvonta on kaikkien asiakasryhmien kohdalla ensiarvoista ja tämän päivän asiakkaat osallistuvat itse aktiivisesti omaan kuntoutumiseensa ottaen vastuuta oman työ- ja toimintakykynsä säilymisestä ja sen parantamisesta. Fysioterapeutit toteuttavat terveydenhuollon laillistettuina ammattihenkilöinä vastuuntuntoisesti kuntoutuspolun ennaltaehkäisyn ja hoidon osiota. Fysioterapia on lääkärin tekemän tutkimuksen ja hoidon tarpeen toteamisen saumatonta jatkoa. Yhä useampi kansalainen tietää, että hänellä on mahdollisuus halutessaan hakeutua myös suoraan fysioterapeutin vastaanotolle matalankynnyksen arvioon ja hoitoon. Fysioterapeuttien tärkeä rooli terveydenhuollossa on tarkentunut tutkimustiedon lisääntyessä. Ammattikunnan ominta osaamista on ihmisen liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttavien toiminnallisten häiriötilojen tunnistaminen, hoitaminen ja ennaltaehkäisy. Fysioterapeutit valikoivat repertuaaristaan ne kullekin asiakkaalle sopivimmat menetelmät, joilla oireita voidaan helpottaa, ja ohjeistavat asiakkaita parempiin toiminta- ja liikuntamalleihin, jotta oire tai vaiva ei pahenisi, pitkittyisi tai uusiutuisi. Suomessa toimii yli tuhat fysioterapia- ja kuntoutusyritystä ja vielä enemmän itsenäisiä ammatinharjoittajia. He ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia, joiden vastaanotolle kansalainen hakeutuu joko suoraan tai lääkärin lähetteellä. Julkisen terveydenhoidon piirissä on kehitetty fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa, josta saadut kokemukset ovat erinomaisia. Olisikin toivottavaa, että jo useissa kunnissa toimivat fysioterapeutin suoravastaanotot, joissa tuki- ja liikuntaelinvaivan vuoksi hoitoon hakeutuva asiakas ohjataan lääkärijonon sijasta ensin arvioon ja ohjaukseen fysioterapeutille, tulisi käytännöksi uudessa sote-maailmassa. Myös fysioterapia-alan yritykset ovat ryhtyneet lisäkouluttamaan henkilökuntaansa Fysioterapeutin suoravastaanotto -mallin mukaiseen palvelukonseptiin, mikä onkin luontevaa – ovathan fysioterapiayritykset toimineet käytännössä suoravastaanottoina jo vuosikymmenien ajan. Parhaimmillaan ihminen saa nopean ja pysyvän avun – joskus jo kertakäynnillä - kun vaivaan päästään puuttumaan viivytyksettä eikä se pääse monimutkaistumaan. Fysioterapiayrityksissä on kuntoutettu pitkin matkaa myös eri tahojen – Kelan, sairaanhoitopiirien, vakuutusyhtiöiden ja muiden julkisten tahojen lähettämiä asiakkaita. Moniammatillinen yhteistyö yli sektorirajojen on parhaimmillaan saumatonta ja hyötyjänä on asiakas. Fysioterapia- ja kuntoutusyrityksissä ei nähdäkään mitään ongelmaa palvelujen integroinnissa ja toimivissa palveluketjuissa. Kun asiakas on keskiössä ja tieto kulkee mm. kansallisen Kantaarkiston kautta entistäkin paremmin, palvelukokonaisuudet on mahdollista rakentaa toimiviksi riippumatta siitä, mitä sektoria asiakkaan kuntoutuspolkua tasoittavat toimijat edustavat. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat mm. Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetut vaikeavammaiset ihmiset, joiden kuntoutus on jo vuosikymmenien ajan tapahtunut nimenomaan fysioterapia-alan mikro- ja pk-yrityksissä. Näissä avokuntoutuspalveluissa toteutetaan jo nyt asiakkaan valinnanvapautta, johon kuntoutujat ovat tutkitusti tyytyväisiä. Julkinen sektori ei tee tätä vaikeavammaisten avokuntoutusta lainkaan. Fysioterapeutit täydentävät terveydenhuollon työnjaossa omalla ammattiosaamisellaan lääkäreiden ja muiden terveys- ja kuntoutusalan ammattihenkilöiden osaamista. Paula Sarias FYSI ry:n hallituksen puheenjohtaja paula.sarias@fysios.fi Puheenjohtajalta


Fysi | No1 • 2017
To see the actual publication please follow the link above