Page 4

Fysi | No1 • 2017

Julkaisija Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry Nuijamiestentie 5 B 00400 Helsinki puh. 010 279 3300 fax 010 279 3309 fysi.info(at)fysi.fi, www.fysi.fi. Fysi-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Toimitus FYSI, Nuijamiestentie 5 B 00400 Helsinki Päätoimittaja Leila Salonen leila.salonen(at)fysi.fi Toimittaja Ritva Tiittanen-Wallenius puh: 041 454 9868 ritva.wallenius(at)gmail.com Ilmoitusmyynti FYSI-Palvelut Oy puh: 010 279 3300 tuula.vayrynen(at)fysi.fi Taitto Kari-Pekka Ritolammi Mainostoimisto Curry karipekka(at)mainoscurry.fi Painatus Painotalo Plus Digital Oy 2017 Painos 5 000 kpl ISSN-L 0789-8800 ISSN 0789-8800 (painettu) ISSN 2242-3702 (verkkolehti) 4041 0428 Kustantaja FYSI-Palvelut Oy Kannen kuva Vesa-Matti Väärä Fysi on myös facebookissa www.facebook.com/fysiry Pääkirjoitus JOKO NYT on sote-ratkaisun kevät? Elämme nyt mielenkiintoista kevättä koto-Suomessamme. Historiallisen suuret lakiuudistukset ovat kevätkauden aikana eduskunnan käsiteltävinä: maakuntalaki, sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki, laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, valinnanvapauslaki sekä iso nippu muita sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä lakeja. Maakuntalailla ollaan luomassa edellytykset alueelliselle itsehallinnolle. Järjestämislailla säädetään, että palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan ja että maakunnan on yhtiöitettävä ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka kuuluvat valinnanvapauden piiriin. Valinnanvapauslaki puolestaan mahdollistaa sen, että kansalainen saa (lopultakin) itse valita, hakeeko tarvitsemansa perustason terveyspalvelun julkisen, yksityisen vai kolmannen sektorin palveluntuottajalta. Valinnanvapauden tavoitteena on tuoda kustannustehokkuutta, nopeuttaa hoitoon pääsyä ja lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin palveluihin. Sote-uudistus pyrkii hyviin tavoitteisiin: Palvelujen integraatio, kansalaisten valinnanvapaus, kustannusten kasvun hillintä ja digitalisoitu arki. Tiedon on kuljettava ja tietojärjestelmien oltava yhteensopivia. Tavoitteena on, että uusi aikakausi alkaa 1.1.2019. Kyse on valtavan suuresta muutoksesta erittäin haastavalla aikataululla toteutettuna. Näin on, vaikka sote-uudistusta on työstetty jo monta hallituskautta. Mutta kuten kaikki tiedämme, edelliset esitykset ovat kupsahtaneet nurin mm. perustuslakiristiriitaisuuksien vuoksi. Toivottavasti tänä keväänä tulee valmista. Suomi tarvitsee sote-uudistuksen, koska nykysysteemillä eurot eivät riitä turvaamaan kansalaisten tarvitsemia hyvinvointipalveluja. Tämän vuoksi rakenteita on rohkeasti uudistettava. Väki ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat sen myötä. Ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon on satsattava, jotta saadaan ihmiset pysymään työ- ja toimintakykyisinä ja siten säästettäisiin erikoissairaanhoidon kuluja. Sote-uudistustyöllä ja valinnanvapauslainsäädännöllä on hyvät tavoitteet. Selkeitä riskejäkin on tunnistettavissa. Vielä on varmistettava, että kaiken kokoiset, aivan pienimmätkin yritykset pääsevät tarjoamaan palvelujaan samalta viivalta isojen toimijoiden kanssa. On vaarallista, jos uuden sote-keskuksen palvelupaketista tehdään liian suuri pienille yrityksille ja maakunnille annetaan valta mielensä mukaan vielä laajentaa sote-keskusten tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Jos sote-keskuksista tehdään täyden palvelun sote-tavarataloja, miten käy mikro- ja pk-yritysten? Jääkö niille todellisia mahdollisuuksia tarjota palvelujaan? Vai tuleeko niistä alihankkijoita vai peräti torppareita? Palvelutuotannon keskittyminen suurille toimijoille on vältettävä. Todella paljon pohdituttaa sekin, miten kapitaatiosummasta kustannettava maksusetelikäytäntö toimisi oikeassa elämässä. Antaisiko sote-keskus asiakkaalle tämän tarvitseman riittävän kokoisen fysioterapian maksusetelin? Vai tulisiko sote-keskukselle kiusaus tuossa kohdassa säästellä kapitaatiosäkkiään ja suositella selkävaivaiselle asiakkaalle pelkkää buranakuuria? FYSIn viesti Suomen sote-päättäjille on se, että mikro- ja pk-kokoisissa fysioterapia- ja kuntoutusyrityksissä ollaan mielellään mukana kehittämässä toimivaa ja reilua valinnanvapausjärjestelmää. Yritykset ovat edelleenkin valmiina tuottamaan kustannustehokkaita lähipalveluja kaikenikäisille kansalaisille työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kaikille kansalaisille on tarjolla erittäin korkeatasoista osaamista niin tuki- ja liikuntaelinongelmiin kuin vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseenkin. Yrityksissä valmistaudutaan parhaillaan sote-uudistuksen vaatimaan sähköiseen Potilastiedon arkistoon, Kantaan. Lisäksi nyt jo tarjotaan asiakkaille etäkuntoutuspalveluja digi-työkaluja hyödyntäen. Nämä yritykset ovat tärkeitä työllistäjiä omilla paikkakunnillaan ja maksavat veronsa aina Suomeen. Sote-päättäjien tehtävä on nyt pitää huoli siitä, että nämä yritykset ovat mukana tarjoamassa palvelujaan uudessa sote-ajassa. Leila Salonen Päätoimittaja FYSI ry:n toiminnanjohtaja leila.salonen@fysi.fi 4041 0089


Fysi | No1 • 2017
To see the actual publication please follow the link above