Page 34

Fysi | No1 • 2017

! Terveyttä ja toimintakykyä fysioterapiasta 34  Fysi 1 • 2017 MITEN fysioterapiaan? Tiesithän, että fysioterapiaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä? Voit ottaa suoraan yhteyttä valitsemaasi fysioterapiayritykseen ja varata ajan fysioterapeutille. Samalla voit tiedustella yrityksen hintoja ja erikoisosaamisalueta. Jos sinulla on lääkärin kirjoittama lähete fysioterapiaan, saat osan hoidon hinnasta sairausvakuutuskorvauksena Kelasta. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja liikkumisen asiantuntija, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä. Fysioterapeutti hoitaa turvallisesti kaikenikäisiä ihmisiä ja on tarvittaessa tukena elämän kaikissa vaiheissa, aina silloin, kun kehon toiminta on häiriintynyt tuki- ja liikuntaelimistön rasittumisen, vaurioitumisen tai käyttämättömyyden vuoksi, kun huimaus tai turvotus vaikeuttaa päivittäistä elämää tai kun lantionpohjan lihakset kaipaavat kuntoutusta. Esimerkiksi kasvuspurtteja ottava, urheilua harrastava nuori hyötyy usein jo kertakäynnistä fysioterapeutin vastaanotolla. Vaikeavammaisen elämässä fysioterapeutti on usein tärkeä tukihenkilö ja rinnalla kulkija. FYSIOTERAPEUTTI hoitaa ihmistä kokonaisuutena Fysioterapeutti ohjaa lasta, nuorta, työikäistä ja iäkästä turvallisesti kohti parempaa liikunta- ja toimintakykyä. Riittävä vastaanottoaika ja tarvittava määrä hoitokertoja antavat mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen ja ihmisen ja hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Fysioterapeutti aktivoi ja antaa kuntoutujalle avaimet omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen - myös ennaltaehkäisevästi. Käytä fysioterapeutin asiantuntemusta hyväksesi, jos haluat liikkua aktiivisesti, mutta olet epävarma siitä, miten sen voi tehdä turvallisesti esimerkiksi jonkin tuki- ja liikuntaelinongelman vuoksi. Fysioterapeutit ovat aktiivisia kouluttautujia: he kehittävät ammattitaitoaan ja täydentävät ammattilaisen ”työkalupakkiaan” opiskelemalla uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että fysioterapeutti hoitaa ihmistä aina kokonaisuutena. Fysioterapeutilla on myös aikaa asiakkaalle: tyypillisiä hoitoaikoja ovat 30, 45 ja 60 minuuttia. LÖYDÄ oman paikkakuntasi asiantuntijat Löydät suuren joukon fysioterapiayrityksiä tämän lehden sivuilta 29–33, joille on listattu Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n jäsenyritykset paikkakunnittain. Jäsenyritysten kaikki yhteystiedot osoitteineen ja kotisivulinkkeineen löydät osoitteesta www.fysi.fi kohdasta Jäsenyritykset. ANNA läheisellesi lahjakortti fysioterapiaan Voit kannustaa läheisiäsi pitämään huolta itsestään. Hanki lahja, jonka vaikutukset tuntuvat jokaisessa arjen askeleessa ja lisäävät elämänlaatua. Jos olet havainnut iäkkäällä omaisellasi liikkumisen tai toimintakyvyn heikkenemistä, voit kysyä lääkärikäynnillä hänelle lähetettä fysioterapiaan. Asia ei aina muuten tule huomioiduksi vastaanotolla, kun käsiteltävänä on monia asioita. TERVETULOA – fysioterapiaan on helppo tulla!


Fysi | No1 • 2017
To see the actual publication please follow the link above