Page 28

Fysi | No1 • 2017

Fennia • FYSIn yhteistyökumppanin asiantuntija-artikkeli LIIKENNEVAKUUTUSLAKI uudistui vuoden alussa Liikennevakuutuslain kokonaisuudistus toi vuoden alusta monia käytännön muutoksia liikennevakuuttamiseen. Vakuutusyhtiöt ovat esimerkiksi voineet ottaa asiakkaan vahinkohistorian aiempaa joustavammin huomioon hinnoittelussa. Uusi liikennevakuutuslaki myös täsmentää korvauskäsittelyn määräaikoja. Lain perusperiaatteet, kuten vakuuttamisvelvollisuus, soveltamisala ja vahinkojen korvaamisen periaatteet pysyvät ennallaan. Uuden lain voimaantulo ei edellytä toimenpiteitä vakuutuksenottajalta. Asiakas pysyy halutessaan vanhan järjestelmän piirissä toistaiseksi niin kauan, kunnes vaihtaa ajoneuvoa tai yhtiötä. Vahinkohistoria eli bonuskertymä henkilökohtaiseksi Uusi liikennevakuutuslaki pyrkii edistämään markkinoiden kehittymistä ja kilpailua. Käytännössä uudistus antaa vakuutusalalle mahdollisuuden uudenlaisten tuotteiden kehittämiseen. Uusi laki ei velvoita vakuutusyhtiöitä muuttamaan bonusjärjestelmiään, mutta se mahdollistaa vahinkohistorian aiempaa joustavamman hyödyntämisen. – Fennialla otamme yksityishenkilön liikennevakuutuksen maksuissa huomioon henkilön vahinkohistorian. Asiakas saa ha- lutessaan saman bonuksen kaikkiin autoihinsa, sanoo Fennian tuotepäällikkö Raili Tuulas. Lakiuudistuksen myötä uuden vakuutuksenottajan on mahdollista saada Fenniasta 40 prosentin lähtöbonus, jos on täyttänyt 30 vuotta ja ajanut ilman vahinkoja. Maksimibonus on puolestaan 70 prosenttia. – Lisäksi vakuutukseen on mahdollista saada myös bonusturva, jolloin ensimmäinen liikennevahinko ei laske vakuutuksen bonuksia. Liikennevakuutuslain uudistuksen ansiosta voimme kannustaa uudella tavalla turvallisempaa ajamista ja palkita hyviä kuskeja, Tuulas sanoo. Fennian asiakas ei menetä kaikkia bonuksiaan, jos hänelle sattuu autoillessa omasta syystä johtunut liikennevahinko. Kaikkien vakuutuksenottajan Fenniassa vakuuttamien autojen bonukset putoavat vahingon sattuessa, mutta bonusmenetys on kuitenkin vain 10 prosenttiyksikköä autoa kohden. Koska vahinkohistoria ja sen mukainen bonus on nykyään henkilökohtainen, poistui bonuksien siirtomahdollisuus puolisoiden välillä. – Liikennevakuutuslain muutos tuo markkinoille erilaisia vakuutustuotteita ja vakuutuksenottajan kannattaa olla tarkkana vakuutusta valittaessa, jotta saa itselleen sopivimman tuotteen. Suurin bonus ei tarkoita välttämättä alhaisinta kokonaishintaa, Tuulas sanoo. Vakuutuksen laiminlyönnistä vakavammat seuraukset Uusi laki tuo aiempaa vakavammat seuraukset liikennevakuutuksen laiminlyönnistä. Jos ajoneuvolle ei ole otettu liikennevakuutusta, se on käyttökiellossa ja sen rekisterikilvet voidaan ottaa pois. Jos liikennevakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, perii Liikennevakuutuskeskus vakuuttamattomuusajalta takautuvasti vakuutusmaksua vastaavan maksun sekä moninkertaista vakuutusmaksua vastaavan laiminlyöntimaksun. Vakuuttamattomuuden seurauksia on kovennettu, jotta ajoneuvoja vakuutetaan lain mukaisesti. Vakuuttamattomalla ajoneuvolla aiheutetut vahingot syyttömälle osapuolelle maksetaan yhteisestä kassasta, eli maksajiksi joutuvat lopulta kaikki vakuutuksenottajat. Liikennevakuuttamisvelvollisuus ei ole juurikaan muuttunut uuden lain myötä. Vakuuttamisvelvollisuudesta on kuitenkin vapautettu yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetut rekisteröintivelvollisuudesta vapautetut kevytrakenteiset ajoneuvot. Lisäksi liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa ei tarvitse enää liikennevakuuttaa. On kuitenkin hyvä huomata, että saadakseen hyvityksen esimerkiksi mopon liikennevakuutusmaksusta poiston ajalta, vakuutus pitää erikseen irtisanoa. Korvauskäsittelyyn ketteryyttä Uusi laki on tuonut tarkempia määräaikoja vahinkojen käsittelyyn ja korvausten maksamiseen. Korvaushakemuksen käsittely on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa asian vireille tulosta. Korvaus on myös henkilövahinkojen korvauksissa maksettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut vastuunsa ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset. Samassa ajassa on ilmoitettava siitä, jos korvausta ei makseta. Jos vahinkoasian ratkaiseminen odottaa lisäselvityksiä, vakuutusyhtiön on kolmen kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen esittämisestä kerrottava asiakkaalle ratkaisun viivästymisestä ja sen syystä. Tiesitkö, että Fysin jäsenenä saat Fenniasta etuja autosi kaskovakuutukseen? Lisäksi tarjoamme yrityksellesi toimialan erityistarpeet huomioivan vakuutusratkaisun, jonka olemme suunnitelleet yhdessä Fysin kanssa. Katso jäsenetusi ja ota yhteyttä www.fennia.fi/fysi


Fysi | No1 • 2017
To see the actual publication please follow the link above