Page 21

Fysi | No1 • 2017

Fysioterapeutin suoravastaanottoon valmentava koulutus yksityissektorille Fysioterapeutin suoravastaanotto on akuuttivastaanottotoimintaa, jossa tuki- ja liikuntaoireinen asiakas hakeutuu fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen yksityissektorilla joko omatoimisesti oireiden perusteella tai julkisen perusterveydenhuollon ohjauksen kautta. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä fysioterapeutin osaamista tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan tutkimisessa, erotusdiagnostiikassa ja harjoitteiden ohjauksessa. Koulutus antaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja ohjauksen lisäksi valmiuksia lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin. Koulutuksen sisältö on suunniteltu yksityissektorin fysioterapeuteille ja koulutuksessa on mahdollisuus hyödyntää aikaisemmin hankittua osaamista. Seuraavaan, elokuussa 2017 alkavaan koulutusryhmään on haku käynnistynyt. Koulutuksen kokonaislaajuus on 15 op. Pääsyvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus tuki- ja liikuntaelinfysioterapiasta. Koulutuksen aikataulu, sisältö ja lisätiedot: www.fysi.fi Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutus Huhtikuussa käynnistyvä Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutus on hyvät palautteet saanut kokonaisuus, joka tuo osallistujien ulottuville lähes 30 aihealueen huippuasiantuntijan tarjoileman tutkimustiedon ja käytännön kokemukset, vinkit ja kontaktit. Suomen Fysiogeriatria Oy:n ja Fysi ry:n yhteistyössä toteuttama koulutus käynnistyy nyt jo yhdeksännen kerran. Koulutuksen aikataulu ja sisältö Moduuli I: 3.–5.4.2017 (ma–ke) 3 pv Ikääntyminen, lääkitys, tule-ongelmat, kivun hoito, huimaus ja tasapaino. Moduuli II: 5.–7.6.2017 (ma–ke) 3 pv Ravitsemus, potilassiirtojen ergonomia, liikunta ja ikääntyneet, mieli ja psyykkinen vanheneminen, lantionpohjan toimintahäiriöt, psykofyysinen fysioterapia. Moduuli III: 23.–25.8.2017 (ke–pe ) 3 pv Dementiatyön passi, muistikuntoutusryhmät Moduuli IV: 9.–11.10.2017 (ma–ke) 3 pv Osteoporoosi, musiikki muistisairaan kuntoutuksessa, muistisairaudet ja parkinsonin tauti, neurologia, affolter-terapia, moniammatillinen yhteistyö. Koulutuksen laajuus 6 op (4 lähiopiskelumoduulia ja ennakkotehtävät). Paikka FYSIn koulutustila, Helsinki Lääketieteellinen akupunktuurikoulutus fysioterapeuteille  Suomen Lääkäreiden Akupunktioyhdistys ry:n, Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n yhteistyössä järjestämä koulutus alkaa syksyllä 2017 Helsingissä. Osallistujilta edellytetään noin 2-3 vuoden työkokemusta fysioterapeuttina. Koulutus koostuu 5 lähiopetusmoduulista (yhteensä 11 lähiopetuspäivää) sekä ohjatusta harjoittelusta. Lisätiedot ja hakulomake: www.fysi.fi tai www.suomenfysioterapeutit.fi Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus Teemat AVH, selkäydinvammat, MULLIGAN CONCEPT® - koulutus Mobilisaation ja aktiivisen liikkeen yhdistämiseen perustuvan Mulligan – tekniikan kehitti Brian R. Mulligan Uudessa Seelannissa. Tekniikan tavoitteena on nivelten liikkuvuuden parantuminen ominaista kivuttomuus ja asiakkaan aktiivinen rooli mobilisaatiossa. Tekniikalla saadaan hyviä hoitotuloksia nopeasti! Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoitteissa – tiedot ovat sovellettavissa päivittäiseen työhösi heti!! Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.fysi.fi • fysi.kouluttaa@fysi.fi • 010 279 3300 MS, Parkinson, neurologisen asiakkaan tuleongelmat, lihastaudit. Koulutuksen laajuus 5 op (3 kolmepäiväistä moduulia lähiopiskelua) sekä itsenäisen opiskelun tehtävät. Aika Uusi ryhmä käynnistyy syksyllä 2017, alustavasti marraskuussa. Seuraa koulutussivujamme. Paikka Fysin koulutustila, Helsinki ja kivun lievittyminen. Tekniikalle on Aika Osa I (niska-yläraaja) 8.–9.5.2017 (ma–ti) Osa II (lanneranka-alaraaja) 21.–22.8.2017 (ma–ti) Jatkokurssi (osat I ja II suorittaneille) 25.–26.9.2017 (ma–ti) Koulutus koostuu kolmesta osasta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää uusilta aloittajilta sitoutumista kaikkiin kolmeen osaan. Paikka FYSI:n koulutustila, Helsinki Kouluttaja Virve Havulinna, ft, OMT, Mulligan Concept - opettaja / MCTA Kohderyhmä Fysioterapeutit, max 20 osallistujaa Aika Mod I: 11.–12.8.2017 (pe–la) Mod II: 31.8.–1.9.2017 (to–pe) Mod III: syys–lokakuu 2017 (pe–su) Paikka Helsinki TULE-TÄYDENNYSKOULUTUSTA • Mobilisointi- ja kivunhoitotekniikat Fysi 1 • 2017  21


Fysi | No1 • 2017
To see the actual publication please follow the link above