Page 5

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

5 Muutoksia toimintayksiköissä Järvenpään Lampipuisto Etevan kiinteistöjen hallinnasta vastaava tytäryhtiö Uudenmaan Vammaispalvelut Oy rakennuttaa Järvenpäähän kerrostaloa yhteistyössä Etevan ja Järvenpään vammaispalveluiden kanssa. Talo valmistuu syksyllä 2017 keskustan palvelujen ja hyvien julkisten liikenneyhteyksien välittömään läheisyyteen. Taloon on tulossa 5 asukkaan ryhmäkoti ja 15 erillisasuntoa. Ryhmäkodin henkilökunta antaa tarvittavat palvelut myös omissa asunnoissaan asuville asukkaille. Lohjan Touhula Lohjan Touhula on omakotitalo, jossa arkisin keskitytään autismin kirjon asiakkaiden päiväaikaiseen toimintaan, ja viikonloppuisin talo täyttyy lyhytaikaiseen hoitoon tulevista lapsista ja nuorista. Päiväaikaisessa toiminnassa harjoitellaan arjen askareita, välillä käydään ulkoilemassa tai vaikkapa uimassa. Osa ryhmästä käy harjoittelemassa ”oikeita töitä” esimerkiksi kaupassa. Viikonloppuisin järjestettävä lasten ja nuorten lyhytaikainen hoito tukee vanhempien jaksamista tarjoamalla turvallista ja yksilöllistä huolenpitoa. Päivät Touhulassa kuluvat asiakkaan kiinnostuksen kohteet huomioiden mukavan puuhan parissa. Porvoon tuntihoito toimintakeskuksessa Tuntihoito on erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarkoitettu lyhytaikainen hoito Etevan Porvoon toimintakeskuksen tiloissa. Käyttäjäperheiltä saadun palautteen perusteella nostimme vuoden vaihteessa palvelun käyttäjien ikärajan 16 vuodesta 18 vuoteen ja keskitymme palvelemaan vain lauantaisin. Näin toiminta palvelee perheitä paremmin. Toimintapäivät ovat kivaa puuhaa täynnä ja tuottavat iloa palvelun käyttäjille! Tuntihoidon tapahtumista voit lukea Tuntihoidon blogista Etevan nettisivuilta: www.eteva. fi/Blogit/Tuntihoidon-blogi/  Teksti Tiina Roikonen Varahenkilöstön pilotointi etevan yhtymähallitus päätti kokouksessaan 19.5.2016 (§ 36) varahenkilöstön pilotoinnin toteuttamisesta ajalla 1.1.-31.12.2017. Pilotointi toteutetaan toimintayksiköissä, jotka sijaitsevat Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen, Keravan ja Nurmijärven alueilla. Pilotointialueen nimeämisen kriteereinä olivat henkilöstön saatavuuden haasteellisuus, sijaishenkilöstön suuri tarve ja sijaiskustannusten kasvu. Varahenkilöstön pilotointi on osa rekrytoinnin uudistamista. Pilotoinnille asetetut tavoitteet ovat sijaiskustannusten hallinta, asiakkaiden saaman palvelun tasalaatuisuuden varmistaminen sekä henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden takaaminen. Tavoitteiden toteutumisella on välillisiä vaikutuksia sekä työhyvinvointiin ja turvallisuuteen että sijaishankinnan toimintatapoihin. Varahenkilöstötoiminta aloitettiin tammikuun alussa. Tavoite on rekrytoida 13 ohjaajaa, joka sijaistavat toimintayksikön henkilöstön lyhytaikaisia poissaoloja. Varahenkilöstöyksikkö toimii HR-tulosalueella ja palvelupäällikkönä toimii pitkän linjan etevalainen Salla Kauppinen. Hän toivoo näkevänsä varahenkilöstön käytön edut pilotoinnin aikana, niin talouden ja asiakastyön turvallisuuden kannalta kuin myös työyhteisöjen työhyvinvoinnin. Etevassa jo aiemmin työskennellyt Anu Nurmi vaihtoi toimintayksikköä ja voi nyt käyttää työssään hyväksi aiemmin hankittua osaamistaan ja kehittää ammatillisuuttaan lisää. Toimintayksikön vaihdos toi Anun arkeen vaihtelua ja uusia haasteit a . Aivan uusi etevalainen Katja Vilhunen on kaivannut vuorotyötä ja useammassa toimipisteessä työskentelyn tuomaa vaihtelua. Varahenkilöstön liikkuva työ alueittain ja 2-vuorotyö oli juuri hänelle sopiva tapa toteuttaa työtä.  Teksti Irma Oinonen, Salla Kauppinen


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above