Page 2

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

Sisältö Itsemääräämisoikeus ja kehitysvammalain muutokset Etevassa Muutoksia päiväaikaisessa toiminnassa Erilaisia asumisen mahdollisuuksia Etevassa Toiminta ja talous tasapainossa Monipuolista toimintaa Uusia toimintamalleja käyttöön Katrina Harjuhahto - Madetoja toimitusjohtaja 4 8 10 14 Etevan tekevät ihmiset - muutoksessakin 2017 Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti Päätoimittaja Katrina Harjuhahto-Madetoja Toimitus Merja Hento, Tiina Roikonen Ulkoasu ja taitto Anne Ikonen Painos 2100 kappaletta Painotalo Plus Digital Oy, Lahti Sähköposti Etevan henkilöille: etunimi.sukunimi@eteva.fi Eteva on Suomen suurin vammaisalan osaamiskeskus www.eteva.fi Kannen kuvassa: Ohjaaja Laura Hirvensalo näyttää Jarre Arolle kuvia, joiden avulla Jarre voi valita itselleen mieluista tekemistä. 2  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017 pääkirjoitus s i d o 2017 k u n t l e h t k u n tay h t ym ä n l e h t i 12 etevan yhtymähallitus käsitteli sote-uudistukseen valmistautumista seminaarissaan maaliskuussa 2014. Jatkuva parantaminen, laadukas ja tehokas toiminta sekä kertyneen alijäämän kattaminen nähtiin keskeisiksi keinoiksi, joiden avulla etevalaiset pärjäävät, muuttuu toimintaympäristö ympärillämme kuinka voimakkaasti tahansa. Emme ole pysähtyneet paikallemme, vaan eläneet arjessa näiden linjausten mukaisesti. Toiminta ja talous on saatu tasapainoon ja samanaikaisesti henkilöasiakkaiden tyytyväisyys on parantunut. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen jatkuu ja konkretisoituu. Eteva on tiiviisti mukana maakunnallisessa valmistelussa Uudellamaalla ja Kanta- Hämeessä. Tästä työstä kerrotaan tarkemmin toisaalla lehdessämme. eteva päivittää strategiansa kuluvana keväänä. Uusi strategiakausi kattaa vuodet 2018-2019. Isoja muutoksia ei ole odotettavissa, sillä haluamme jatkossakin tuottaa asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia palveluja, jotka mahdollistavat asiakkaillemme omannäköisen elämän. Arvomme –  positiivinen uskallus, yhteistyön voima, ihmisen kunnioittaminen ja avoimuus – ovat näyttäneet voimansa arjessa. Samoille arvoille on kysyntää myös valtakunnallisessa sote- ja maakuntauudistuksessa. Kehitysvammalain muutos astui voimaan viime vuoden kesäkuussa. Toimeenpanon alkuvaiheessa rajoitustoimenpiteet ovat olleet valmistelun keskiössä. Lainmuutoksen tavoitteena on kuitenkin ennen kaikkea asiakkaiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja sitä kautta hyvä elämä. Tähän tulemme panostamaan enenevässä määrin muun muassa koulutusten ja kansallisen yhteistyön avulla. vuodenkierto on kääntynyt valoa ja lämpöä kohti. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme yhteistyöstä ja toivottaa hyvää kevättä ja kesää! e t e v e t e v a s i d o s r y h m ä - 16 Kuva Tiina Roikonen.


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above