Page 19

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

19 OIVA-vuorovaikutusmalli ja Etevan OIVA-ohjaajakoulutus OIVA-vuorovaikutusmalli on vaikeimmin puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta vahvistava työskentelymalli. Sitä on kehitetty Kehitysvammaliiton Tikoteekissa jo vuodesta 2002.  OIVA-vuorovaikutusmallin tavoitteena on yhteisön vuorovaikutuksen vahvistaminen ja siinä Onnistutaan ja Innostutaan Videon Avulla (OIVA). OIVA-prosessissa on selkeä rakenne ja työvälineet, jotka jäävät yhteisön käyttöön prosessin jälkeen. Itse OIVA-prosessissa työntekijät videoivat arjen vuorovaikutustilanteita ja yhdessä OIVA-ohjaajan kanssa työntekijät etsivät videolta onnistuneita hetkiä ja tavoiteltavaa toimintaa, jota halutaan jatkossa lisää. Kuva näyttää konkreettisesti yhteisön osaamisen ja näin kunkin käsitys omasta osaamisestaan vahvistuu. Kuvan kautta saadaan myös näkyväksi puhevammaisen ihmisen sanattomat viestit.  OIVA lisää sekä työntekijöiden että puhevammaisten ihmisten hyvinvointia ja koko työyhteisö hyötyy OIVAvuorovaikutusmalliin osallistumisesta. Työyhteisö tarkastelee yhdessä OIVAohjaajansa kanssa yhteisön arkisissa tilanteissa videokuvattuja vuorovaikutustilanteita. Näiden videokuvattujen tilanteiden tarkoituksena on löytää sellaisia vuorovaikutustapoja, joilla edistetään puhevammaisen henkilön osallisuutta ja saadaan myös sanattomat viestit näkyviin. Kaikissa arjen tilanteissa on mahdollisuus vuorovaikutukseen ja jokaisella yhteisön jäsenellä on mielipiteitä ja mahdollisuus ilmaista niitä. E t e v a s s a a l o i t t i 6 o h j a a j a a Kehitysvamma l i i ton Ti koteekin kouluttamana vuoden kestävän OIVA-vuorovaikutusmallin ohjaajakoulutuksen. Koulutus alkoi toukokuussa 2016 ja koulutus kestää kevääseen 2017 saakka. Koulutukseen kuuluu käytännön harjoittelua, joten koulutuksesta on päässyt hyötymään jo koulutuksen aikana 6 työyhteisöä ja heidän asiakkaansa. Koulutuksen käytännön harjoitteluun käytetään noin 110 tuntia. OIVA-ohjaajat opettelevat koulutuksen aikana OIVA-ohjaaja mallin ja prosessin, hyödyntäen työyhteisössä kuvattuja materiaaleja. Tämän jälkeen työntekijät voivat toimia yhteisöissä OIVA-ohjaajina.  Teksti Laura-Kaisa Repo


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above