Page 17

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

17 Toimintamallin kehittäminen haasteellisten asiakkaiden muuttotarpeiden arvioinnissa  Etevaan asetettiin syksyllä 2015 työryhmä, jonka tarkoituksena oli toimintamallin luominen haasteellisen asiakkaan muuttotarpeen arvioinnissa ja siirron suunnitelmallisessa toteuttamisessa. Työryhmään kuului jäseniä eri tulosalueilta ja sen tehtävänä oli kehittää toimintamalli, jonka avulla ohjataan ja toteutetaan kaikkein haasteellisimpien asiakasmuuttojen arviointi ja siirtyminen eri palvelujen välillä turvallisesti, ammatillisesti, luotettavasti ja asiakkaan osallisuus, turvallisuus ja hyvinvointi huomioiden.   Työryhmä asetettiin, jotta voisimme oikea-aikaisesti arvioida asiakkaiden muuton tarpeen sekä toteuttaa muutot suunnitelmallisesti ja luotettavasti sekä ammatillisesti. Tavoitteena muutoissa on onnistunut muuttokokemus, prosessin selkeä vastuunjako ja tavoitteellisuus sekä kustannustehokkuus. Tämänhetkistä muuton tueksi tehtävää arjen kuntoutussuunnitelmaa, toimintamallia ja niiden toimeenpanoa oli tarve edelleen kehittää ja arvioida yhteistyössä. Toimintamallin mukaan kaikkein haastavimpien prosessien alussa on tehtävä suunnitelma, jossa määritellään perustelut, aikataulu, talous, resurssit, toimitilat, riskikartoitus ja prosessista kokonaisuudessaan vastaava henkilö. Lisäksi näissä prosesseissa tulee aina olla väliarviointi. Työryhmän tavoitteena oli valmistella kolme eri prosessia erilaisiin muutostilanteisiin, näissä huomioitiin asiakkaan tuki- ja muuttotarve toiseen asumisyksikköön tai kun asiakkaan tuentarpeeseen on vastattu kehitysvammapsykiatrian yksikössä ja tarvitaan asumispaikkaa Etevan yksikössä tai kun asiakas tarvitsee kehitysvammapsykiatrian jakson. Jokaisen prosessin alussa tilanne arvioidaan haastavan tilanteen arviointiprosessin mukaisesti. Prosesseissa otetaan aina huomioon asiakkaan omat tarpeet ja toiveet sekä hänen läheistensä toiveet. Lisäksi jokaisessa prosessissa on mukana asiakkaan kotikunnan edustaja sekä Etevan eri asiantuntijoita tarpeen ja suunnitelman mukaan. Työryhmään kuului eri tulosalueiden edustajia ja työryhmän esitystä käsiteltiin niin erityishuollon johtoryhmässä kuin Etevan johtoryhmässäkin ja niistä saatujen palautteiden ja muutosehdotusten avulla työryhmä toimitti toimintamallinsa käyttöönotettavaksi. Toimintaa ja malleja toki kehitetään koko ajan tarpeiden mukaan eteenpäin ja paremmaksi.  Teksti Laura-Kaisa Repo ja siirtojen suunnitelmallisessa toteutuksessa


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above