Page 13

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

13 Etevan asiakasrakenne etevan asiakkaalle sopiva palvelu ja hänen tarvitsemansa avun ja tuen määrä suunnitellaan yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja kunnan sosiaalityön kanssa. Asiakkaiden avun tarve vaihtelee suuresti. Suurimmalla osalla asiakkaistamme avun tarve on kohtalainen, mutta osaamistamme tarvitaan myös erittäin vahvaa apua tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Palvelujamme käyttää vuosittain noin 1600 asiakasta. Asiakasmäärä, asumispalvelut Asiakasmäärä, päiväaikainen toiminta Perhehoidon asiakkaista suurin osa eli yli 150 henkilöä käy lyhytaikaisessa hoidossa. Kehitysvammapsykiatrian palveluista hyötyvät kaikkein haasteellisimmat asiakkaat. Heitä on noin 150 henkilöä vuodessa.  Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2016 toteutimme asiakastyytyväisyyskyselyt henkilöasiakkaillemme Etevan keskisellä alueella ja tilaaja-asiakkaille ja omaisille koko Etevan alueella. Saimme vastauksia yhteensä 284 ja kaiken kaikkiaan toimintaamme oltiin tyytyväisiä, mutta myös kehityskohteita löytyi. käyttäjäasiakaskysely Henkilökuntaa arvostetaan Asiakkaat kokivat, että henkilökunta ottaa huomioon heidän toiveensa ja kohtelee heitä ystävällisesti. Myös keskinäinen kommunikointi ja ymmärtäminen toimivat. Asiakkaista 96% kokee olonsa turvalliseksi niin omassa asunnossa, päiväaikaisessa toiminnassa kuin työmatkallakin. Kehittämistä löytyy oman rauhan löytämisessä. Oma asunto on tärkeä Asumisesta kysyimme mistä pidetään ja mistä ei pidetä. Oma huone ja sen rauha on asukkaille tärkeä, kuin myös kaverit ja ohjaajat. Vaikka asuintovereista pidetään, yhteiselon myös koettiin aiheuttavan haasteita, muun muassa rauhattomuuden muodossa. Asukkaat kokivat, että ovat voineet vaikuttaa arkeensa, päättämällä muun muassa asuntonsa sisustuksesta, vaatteistaan ja nukkuma-ajoistaan. Ruoka-aikoihin vaikutusmahdollisuudet olivat pienimmät. Kodin ulkopuolista toimintaakin oli riittävästi ja se on monipuolista: erilaista liikuntaa, elokuvia, vierailuja ja retkiä. Päiväaikaisen toiminnan sisällöistä pidetään Päiväaikaisessa toiminnassa viihdytään, asiakkaat pitävät siitä, että ovat voineet vaikuttaa toimintansa sisältöön. Tärkeänä pidettiin erilaisia työtehtäviä, ruokaa ja kerhoja. Käsillä tekeminen mainittiin useamman kerran ei niin mieluisana tekemisenä. Omaisten palautekysely Omaiset kokivat, että heidän läheisensä saa riittävän avun ja hänet kohdataan yksilönä hänen erityistarpeensa huomioiden. Henkilökunnan ammattitaitoon luotetaan ja toimintaan yksiköissämme ollaan tyytyväisiä. Omaiset kokevat olevansa tervetulleita vierailuille yksikköön ja yhteistyö henkilökunnan kanssa on helppoa. Henkilökunnalla on aikaa henkilökohtaisiin keskusteluihin omaisten kanssa ja tiedonkulku ja yhteistyö henkilökunnan kanssa toimii. tilaaja-asiakaskysely Tilaaja-asiakkaat eli kuntien ja kuntayhtymien työntekijät tuntevat palveluistamme parhaiten asumispalvelut, lisätietoja halutaan eniten kotiin annettavista ja jalkautuvista palveluista. Tulevaisuuden suurimpina palvelutarpeina vastaajat tunnistivat kehitysvammapsykiatrian ja asumispalvelujen tarpeet. Palveluihin tulo vaiheessa koetaan Etevan yhteyshenkilön toiminta ammattitaitoiseksi ja asiakaslähtöiseksi, mutta palvelupyyntöihin toivotaan nopeampaa reagointia. Etevan yksiköiden henkilökunnan koetaan toimivan asiakaslähtöisesti, toisaalta asiakaskohtaisten suunnitelmien toteuttamisessa on vielä kehittämisen varaa. Etevan eri tahoilta saatu tieto koetaan hyödylliseksi. Tietoa saadaan uutiskirjeestä, sähköisen palvelualustan kautta ja sosiaalityöltä.   Teksti Merja Hento


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above