Page 12

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

Etevan yhtymähallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esitettäväksi edelleen yhtymäkokoukselle 19.5.2017. Vuonna 2016 jatkettiin määrätietoisesti vuosille 2014–2016 laaditun talouden tasapainotusohjelman toimeenpanoa, vaikka vuosilta 2009– 2013 kertynyt alijäämä olikin saatu katettua vuoden etuajassa. Tämän seurauksena Eteva teki 1,3 miljoonan euron ylijäämän, josta miljoona euroa esitetään palautettavaksi jäsenkunnille viime vuoden ostojen suhteessa. Järvenpäässä käynnistettiin vuoden 2016 aikana uuden pienkerrostalon rakentaminen. Espoossa laajennettiin päiväaikaisen toiminnan tiloja asiakasmäärän lisäännyttyä. Lohjalle ja Vihtiin syksyllä 2015 avatut uudet Eteva kuntayhtymän toiminta ja talous tasapainossa asumisyksiköt toimivat vuoden 2016 alusta koko laajuudessaan. Tilikauden aikana jäsenkuntamyynti ylitti talousarvion 1,9 % samoin kuin henkilöstökulut, joihin on laskettu mukaan henkilöstöpalvelujen ostot. Näiden kasvulukujen taustalla on asiakasmäärän kasvu. Muut toimintakulut alittivat talousarvion 2,0 %. Talousarviossa sitovaksi määritelty toimintakate ylitti talousarvion vajaat 1,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä vuoden 2016 lopussa oli 1 266, mikä henkilötyövuosiksi muutettuna tarkoittaa 1 156 henkilötyövuotta. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa Sote-uudistus etenee maakunnissa – ja Etevassa 12  Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti  2017 oli 1 011 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrä oli 255. Määräaikaisen henkilöstön osuus on vähentynyt 3,2 %. Eteva konsernin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa (2015: 2,4 M€). Konsernitaseen loppusumma oli 67,2 miljoonaa euroa (2015: 66,1 M€), josta lainat olivat 40,0 miljoonaa euroa (2015: 40,8 M€). Konsernin toimintatuotot kattavat toimintakulut. Vuosikate kattaa täysimääräisesti suunnitelman mukaiset poistot. Konsernin toiminnan rahavirta on positiivinen, ja investoinnit ja pääomamenot saadaan kokonaisuudessaan katettua tulorahoituksella. Lainanhoitokate osoittaa, että konsernin tulorahoitus riittää lainankorkojen ja -lyhennysten hoitoon lainanhoitokyvyn ollessa hyvä. Konsernin henkilöstömäärä oli kertomusvuonna 1 272,  ja henkilötyövuosia kertyi 1 162.   Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja ja KaarinaKilpeläinen etevalla on 45 omistajakuntaa 3 tulevan maakunnan – Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen – alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Etevan nykyinen toiminta tulee jakaantumaan 3 osaan 1.1.2019 alkaen. Etevan asiakkaille tämä ei tarkoita pakkomuuttoja, vaikka nykyinen asuinkunta olisikin toisessa maakunnassa kuin nykyinen asumisyksikkö. Etevan oma valmistelutyö käynnistettiin yhtymähallituksen linjausten pohjalta jo keväällä 2014. Olemme aktiivisesti mukana myös Kanta-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien sekä Keski Uudenmaan kuntien alueellisessa valmistelutyössä. Kanta-Hämeessa uudistuksen valmistelusta vastaa Oma Häme -hanke, joka on organisoitu Hämeen liiton yhteyteen. Hankkeen tavoitteena on järjestää Kanta-Hämeen sote-palvelut nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin sekä yksinkertaistaa julkista aluehallintoa. Valmistelussa on mukana yli 100 asiantuntijaa kunnista, kuntayhtymistä ja aluehallinnosta. Etevalla on edustus 6 työryhmässä. Uudellamaalla sote-esivalmistelusta vastaa sote-tiimi, jossa Eteva on edustettuna. Ryhmä sai vuoden 2016 lopulla työparikseen sote-muutosjohtaja Timo Aronkydön. Uudenmaan maakunnan esivalmistelu käynnistyi 21.12.2016 pidetyllä neuvottelukunnan kokouksella. Etevalla on neuvottelukunnan lisäksi edustus maakuntavalmistelun virkamiesjohtoryhmässä valtionhallinnon suositusten mukaisesti. Eteva on mukana myös viestinnästä vastaavissa työryhmissä sekä sote- että maakuntauudistuksen osalta. Päijät-Hämeessä käynnistyi vuodenvaihteessa uusi maakunnallinen hyvinvointikuntayhtymä, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Neuvottelut Etevan kanssa on sovittu käynnistettäväksi kuluvan kevään aikana. Keski-Uudenmaan kunnilla – Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula – on ollut jo pidempään käynnissä alueellinen sotevalmistelutyö, johon myös Eteva osallistuu. Vammaispalvelujen yhteisenä kärkihankkeena on toteutettu palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen. Nyt kun sote- ja maakuntauudistukseen liittyvästä lainsäädännöstä on annettu eduskunnalle hallituksen esitys ja valinnanvapautta koskevat peruslinjaukset ovat tiedossa, Etevassa on käynnistetty kokonaissuunnitelman laadinta uudistuksen läpiviennistä. Yksi keskeisiä tehtäviämme on varmistaa, etteivät asiakkaat ja asiakastyö jää rakenteiden ja hallinnon varjoon. Teksti Katrina Harjuhahto-Madetoja


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above