Page 11

Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017

11 Tukiasumisen kehittäminen ja henkilökohtainen budjetointi valtakunnallisten linjausten mukainen tukiasuminen asumismuotona on päässyt alkuun yhteistyössä Mäntsälän, Lohjan ja Espoon kanssa. Eteva osallistuu omalta osaltaan rekrytoimalla näitä hankkeita toteuttamaan palvelukehittäjän, joka on tärkeä linkki ja yhteistyökumppani kuntien vammmaispalvelujen sosiaalityön ja Etevan asumispalveluiden välillä. Tarkoituksena on, että yhteistyössä kartoitamme asiakkaiden toiveet asunnosta ja sen sijainnista sekä asiakkaiden toimintakyvyn vahvuuksineen ja etenkin millaisella ohjauksella voimme voimavaroja lisätä niissä asioissa, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen omassa asunnossa. Samalla kartoitamme tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen käyttöä yhteydenpidon ja turvallisuuden tunteen varmistamisessa. Kuntien tehtävänä on asuntojen hankinta ja aluksi Etevan henkilöstö eli samat tutut ohjaajat käyvät tukemassa asiakkaita heidän omissa kodeissaan, jotta muutto sujuu mahdollisimman hyvin ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Aluksi asiakas myös tarvitsee enemmän tukea, mutta voimavarojen karttuessa voidaan tukea vähentää. Kirjaamisella ja säännöllisesti tehdyillä arvioinneilla on siten suuri merkitys, jotta voidaan arvioida asiakkaan tarvitsemaa avun ja tuen määrää ja niiden muutostarvetta. Kun asiakkaita siirtyy omiin asuntoihin, se mahdollistaa uusien, vahvempaa tukea tarvitsevien asiakkaiden muutot näille vapautuville paikoille. Näin voidaan asiakkaiden määrän lisääntyessä taata kustannustehokkaat ja asiakkaan tarpeita vastaavat ratkaisut. Samassa yhteydessä on tarkoituksena pilotoida myös henkilökohtaista budjetointia, joka tukee asiakkaan omaa osallistumista ja itsemääräämisoikeutta. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa kartoitetaan asiakkaan toiveet siitä, mitä hän toivoo asumisen lisäksi myös päiväaikaiselta toiminnalta ja muulta vapaa-ajan toiminnalta. Asiakkaalle muodostetaan hänen Perinteiset ryhmäkodit ovat omakotitaloja, osana ihan tavallista omakotitaloaluetta. Taajamien keskustoihin on yleensä lyhyt matka, joten palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat saavutettavissa. Ryhmäkodeissa on kodikasta, eikä rakennus eroa tavallisesta omakotitalosta kuin sosiaalitekniikan osalta.  Teksti ja kuvat Tiina Roikonen avun ja tuen tarpeidensa sekä tuen ja palvelujen kustannusten pohjalta määritetty henkilökohtainen budjetti eli rahasumma, jolla henkilön palvelut on mahdollista järjestää yksilöllisesti, palvelujen käyttäjän toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Tässä mallissa asiakas myös esittää toiveet siitä, kuka näitä palveluja hänelle antaa asumiseen, päiväaikaiseen toimintaan, harrastuksiin ja yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistamiseen. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä henkilökohtainen budjetointi on Etevan asiakasryhmälle tapa toteuttaa valinnan vapautta. Toivomme muidenkin kuntayhtymän jäsenkuntien ottavan meihin yhteyttä, olemme valmiita kehittämään ja kehittymään yhdessä!   Teksti Elli Tuomiharju


Eteva | Kuntayhtymän Sidosryhmälehti 2017
To see the actual publication please follow the link above